Uuden testamentin antaminen

Julkaistu 6 päivää sitten by Keijo

Jotkut ottavat laista käskyjä jotta ihmiset antaisivat, vaikka olemme uudessa liitossa, jossa kyllä on monia antamiseen kehoittavia sanoja, mutta ne eivät tunnu joillekkin riittävän, kun puuttuu uskoa että Sana ja Pyhä Henki vaikuttavat antamiseen.

Jeesuksen sanoja aiheesta:

Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.
(Matt 6:3-4)

Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin.”
(Luuk 6:38)

Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja; hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele. Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne.
(Luuk 12:33-34)

Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ‘Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda; minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.’ Silloin hekin vastaavat sanoen: ‘Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?’ Silloin hän vastaa heille ja sanoo: ‘Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle‘. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”
(Matt 25:41-46)

Apostolien sanoja aiheesta:

Sillä “jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: “Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!”
(Room 10:13-15)

Mitä tulee keräykseen pyhiä varten, niin tehkää tekin samalla tavoin, kuin minä olen määrännyt Galatian seurakunnille. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani. Mutta kun olen saapunut teidän tykönne, lähetän minä ne henkilöt, jotka siihen sopiviksi katsotte, kirjeet mukanaan, viemään teidän rakkaudenlahjanne Jerusalemiin;
(1Kor 16:1-3)

Pyhien avustamisesta minun tosin on tarpeetonta kirjoittaa teille;
(2Kor 9:1)

Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; niinkuin kirjoitettu on: “Hän sirottelee, Hän antaa köyhille, Hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti”. Ja Hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät, niin että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. Sillä tämä avustamispalvelus ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta, kun he, tästä teidän palveluksestanne huomattuaan, kuinka taattu teidän mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin ja näin vilpittömästi olette ruvenneet yhteyteen heidän kanssaan ja kaikkien kanssa. Ja hekin rukoilevat teidän edestänne ja ikävöivät teitä sen ylen runsaan Jumalan armon tähden, joka on teidän osaksenne tullut. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan!
(2Kor 9:6-15)

(Siis jotkut pyhät voivat olla puutteessa)

Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.
(1Tim 6:3-5)

Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme, kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat, kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän. Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä,
(1Tim 6:17-20)

(siis jos Jumalisuutta käytetään rikastumiseen, niin se on paha, mutta jos työllä ja yrityksillä ynm. rikastutaan, niin on paremmat mahdollisuudet myös lähettää ja tehdä hyvää, kooten aarteita taivaaseen)

Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla ja joku teistä sanoo heille: “Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne”, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on?
(Jaak 2:15-16)

Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät; teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niinkuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä.
(Jaak 5:1-3)

(rikkaus ei ole paha, vaan sen käyttämättömyys köyhien ja kadotettujen hyväksi)

Kommentoi

Voiko jotain lisätä Jeesuksen uhriin?

Julkaistu 7 päivää sitten by Keijo

Laitoin otsikon, koska olen huomannut 43 vuoden uskossaoloaikanani kuinka soudetaan ja huovataan tässäkin asiassa, siis tunnustetaan että se on oikein, mutta toisella sanalla taas vesitetään sitä, näin on myös parantumisasiassa.

Raamatun mukaan Jeesuksen uhri, kun Hän tuli taivaasta ja meni ristille kärsimään meidän syntiemme tähden ja vanhurskauttamisen tähden, on ainoa mikä kelpaa Jumalalle.

Mikä todella tarkoittaa että jokainen joka uskoo Häneen, saa kaikki syntinsä anteeksi ja omistaa samalla Jeesuksen puhtauden ja vanhurskauden uskon kautta.
Siis täydellisyyden Jumalan edessä, ja se on myös avannut taivaan ovet kaikkeen mitä elämässä tarvitaan, koskien Jumalan huolenpitoa.

Kuitenkin jo nuorena silloisen seurakunnan paimen monesti vetosi vanhaan testamenttiin jossa Hiskia rukoili “muista kuinka olen vaeltanut…jne” minkä kyllä ymmärtää kun ei Hiskia mitään Jeesuksesta vielä tiennyt. Mutta me emme vetoa siihen kuinka me olemme vaeltaneet, vaan vetoamme Jeesuksen vaellukseen ja sovitukseen golgatalla.

Ikävä kyllä monet tänäpäivänäkin syyllistävät ihmisiä vanhanliiton asioilla vaikka elämme ihan eri liittoa, milloin taitavasti lypsetään rahaa tai painostetaan tekemään, antaen ymmärtää että jos niin teet Jumala kuulee sinua paremmin.

Pois se minusta että minä muuhun vetoaisin kuin Jeesuksen ristintyohön, jonka tähden Jumala kuulee täydellisesti niitä jotka ristin kautta Jumalan eteen tulevat, siis uskovat että Jeesus on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt heidät täydellisiksi Jumalan edessä.
ps. myöhemmin laitan uuden blogikirjoituksen, johon kerään Raamatunpaikat asiasta.

Kommentoi

Lesken laskuoppi

Julkaistu 14 päivää sitten by Keijo

On kaksi miestä toinen saa 500€ toinen 3500€.
Kuinka paljon heidän pitäisi antaa että olisivat yhdenveroiset?
Toinen antaa 50€ ja toinen antaa 3050€ joten molemmille jää 450€
Siis toinen antaa 10% ja toinen 87% ja ovat tasoissa.

Mutta jos 500€ tuloista antaa 1% niin jää 495€ ja 3500€ tuloista antaa 85% niin jää 525€,
siis 5€ antava, antaa enemmän kun 2975€ antava, joten älkää katsoko ylen, kolikoita kolehdeissa.
Lesken laskuopin mukaan.

Totisesti Minä sanon teille: tämä köyhä leski antoi enemmän kuin kaikki muut!
(Mar 12:43)

Kommentoi

Aviopuolison vaikutus

Julkaistu 14 päivää sitten by Keijo

Raamatussa on varoittavia esimerkkejä siitä kuinka puoliso voi vaikuttaa.
(toivottavasti ei naiset loukkaannu esimerkkien vuoksi, sillä sama koskee myös miehiä)

Ja Aadamille hän sanoi: “Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: ‘Älä syö siitä’, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi;
(1Mo 3:17)

Ja kun Salomo vanheni, taivuttivat hänen vaimonsa hänen sydämensä seuraamaan muita jumalia, niin ettei hän antautunut ehyin sydämin Herralle, Jumalallensa, niinkuin hänen isänsä Daavidin sydän oli ollut. (1Ku 11:4)

Totisesti ei ole ollut ketään, joka olisi niin myynyt itsensä tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, kuin Ahab, kun hänen vaimonsa Iisebel vietteli häntä. (1Kun 21:25)

Mutta hän (Jooram Aasan poika) vaelsi Israelin kuningasten tietä, niinkuin Ahabin suku oli tehnyt, sillä hänellä oli puolisona Ahabin tytär; ja niin hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. (2Ai 21:6)
Ahasja (Jooramin poika )oli kahdenkymmenen kahden vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa vuoden. Hänen äitinsä oli nimeltään Atalja, Omrin tytär. Hänkin vaelsi Ahabin suvun teitä, sillä hänen äitinsä oli häntä neuvomassa jumalattomuuteen. (2Ai 22:2-3)

Sanottakoon vielä että vallanhalussaan Ahasjan äiti Atalja myös tappoi kaikki poikansa pojat (yhtä lukuunottamatta, joka oli piiloitettu)

Kaikenkaikkiaan asennoitumisemme Jumalan Sanaan ratkaisee, oli sitten kuka hyvänsä joka meitä koittaa eksyttää tai vietellä. Siksi laitan vielä Mooseksen laista tämän kohdan, jota me emme noudata, muutoin kuin tämän osan minkä tähän alle laitoin, sillä me elämme Uudessa liitossa jossa kaikki tuomiot ja rangaistukset kuuluvat Jumalalle ja esivallalle.

Jos sinun veljesi, sinun äitisi poika, tai sinun poikasi tai tyttäresi tai vaimo, joka on sylissäsi, tai ystäväsi, joka on sinulle kuin oma sielusi, salaa houkuttelisi sinua ja sanoisi: ‘Käykäämme palvelemaan muita jumalia’, joita et sinä tunne eivätkä sinun isäsi tunteneet – niiden kansojen jumalia, jotka asuvat teidän ympärillänne, lähellä sinua tai kaukana sinusta, maan äärestä toiseen – niin älä noudata hänen mieltään äläkä kuule häntä;.. (5Mo 13:6-11)

Kolikolla on myös toinen puoli, kuinka vaikutus hyvään toteutuu, mutta silloin tulisi pitkä kirjoitus, joten asia kerrallaan.

Kommentoi

Kuka on hullu?

Julkaistu 15 päivää sitten by Keijo

Jumala antoi näön tyhjään silmäkuoppaan? eikö olisi ollut luonnollisempaa luoda uusi silmä, hmm, ehkä voisi ajatella monia tulkintoja, mutta Järki sanoo että tottakai Jumala voi tehdä mitä vain. (järki joka uskoo Jumalaan) Ihminen joka ei usko Jumalaan on hullu tai tietämätön.

Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. Hullu sanoo sydämessänsä: “Ei ole Jumalaa”. (Psa 14:1)

Hullu sanoo sydämessänsä: “Ei ole Jumalaa”. (Psa 53:1)

plastic eye

Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit – milloin te tulette järkiinne?
(Psa 94:8)

Kommentoi

Fishing With William Branham

Julkaistu 18 päivää sitten by Keijo

There’s a great revival, coming, don’t you know?
“Suuri herätys on tulossa, etkö tiedä sitä”
Tämä on englanninkielinen mutta ajankohtainen, (jos joku kääntäisi vaikka kommenteihin?)

Read on... · Kommentoi

Rukouksen "ehtoja"

Julkaistu 25 päivää sitten by Keijo

Joka korvansa kääntää kuulemasta lakia, sen rukouskin on kauhistus. (Snl 28:9)

Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan, ja mitä ikinä anomme, sen me Häneltä saamme, koska pidämme Hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on Hänelle otollista. (1Joh 3:21-22)

Jos te pysytte Minussa ja Minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. (Joh 15:7)

Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa.
(Mat 18:19)

ja mitä hyvänsä te anotte Minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte Minulta jotakin Minun nimessäni, niin minä sen teen.
(Joh 14:13-14)

Ja tämä on se uskallus, joka meillä on Häneen, että jos me jotakin anomme Hänen tahtonsa mukaan, niin Hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme Hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme Häneltä anoneet. (1Jo 5:14-15)

Totisesti Minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: ‘Kohoa ja heittäydy mereen’, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne.”
(Mar 11:23-25)

Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa, (Jaak 1:6-7)

Teillä ei ole, sentähden ettette ano. Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne. (Jaak 4:2-3)

minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sentähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sentähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin paljon, kuin hän tarvitsee. Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. (Luk 11:8-10)

Kuitenkin ne Jotka tuntevat Jumalan ja Hänen Sanansa, kiinnittävä rukouksen “ehdoista” mielensä seuraaviin jakeisiin:

Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. (Heb 9:24)

Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, (Heb 10:18-19)

Ristin valtava ihmeellinen salaisuus on Jeesuksen kärsimyksien merkitys ja hedelmä, jonka kautta tiedämme Hänen varmasti kuulevan meitä.

Kommentoi

Ennen tempausta pitäisi toteutua nämä

Julkaistu 36 päivää sitten by Keijo

W.M.Branham: 1933 Herra näytti mitkä asiat tapahtuvat ennen kuin Hän tulee
ja suurin osa on toteutunut tarkasti, mutta vielä nämä on toteutumatta

“ -suuria edistysaskeleita tieteessä, jotka tulisivat toisen maailmansodan jälkeen. Se päättyi näyllä autosta, jossa oli kattona muovikupla, ja se kiisi kauniita valtateitä pitkin kauko-ohjauksen alaisena, niin että ihmiset näyttivät istuvan tässä autossa ilman ohjauspyörää ja he pelasivat jonkinlaista peliä huvitellaksensa.”
(Tämäkin on hyvin lähellä toteutumista)

“-nousi USA:ssa esiin mitä kaunein, mutta julma nainen. Hän piti ihmisiä täydellisessä hallinnassaan” (tätä odotellaan)

“-kuulin mitä kauheimman räjähdyksen. Kun käännyin katsomaan, en nähnyt muuta kuin pirstaleita, kraatereita ja savua yli koko Amerikan.”
(olisiko mahdollisesti valtava luonnononnettomuus? )

JUKKA ROKAN 3 OSAISESTA UNESTA 1959 (uni jatkui aina seuraavana yönä)

Koko maailman sota ja luonnonvoimien purkaukset

(II osa edellä kertomaani unta näytettiin minulle seuraavana yönä, eli huhtikuun 25. päivänä 1959.) Nuo kauheat taistelut näyttivät levittäytyvän yli koko Euroopan ja Aasian pelottavalla nopeudella. Maa toisensa jälkeen joutui sodan pyörteisiin, halusi tahi ei – kukapa olisi halunnut! Sen tuhoavat aallot vyöryivät myöskin yli Kaukoidän. Sodan alkuvaiheessa karttoivat suurvallat atomipommien käyttöä, mutta nyt näytti kuin kaikki helvetin ja taivaan voimat olisivat yhtyneet tuohon hirvittävään, historian suurimpaan verilöylyyn. Kuin kaiken tuhoava ja allensa murskaava pyörremyrsky se levisi yli maitten, kaupunkien ja kylien. Näytti kuin avaruus olisi täyttynyt suurilla jättiläislintuparvilla, niin suurina lentueina vyöryivät kaupunkeja tuhoavat teräslintulaivueet.

Muitten muassa Japanin saarimaa joutui hirveitten pommitusten kohteeksi. Seurasin Japanin tuhoa mitä syvimmän järkytyksen vallassa. Sodan yllättämät japanilaiset olivat kauhuissaan, sillä Hiroshiman ja Nagasakin päivät näyttivät tulleen – nyt koko tuon 100-miljoonaisen kansan osaksi – sellainen oli noitten kaameitten pommitusten vaikutus! Yhtäkkiä alkoi kuulua mahtavia räjähdyksiä, niin että tuntui kuin maa kaikkialla olisi sortunut ja repeillyt. Tokion kohdalta levittäytyi yli koko Japanin mantereen synkkä, melkein kaiken yöksi muuttava pimeys, jota kesti vain hetkisen. Sitten alkoi tuon pimeyden keskeltä syöksyä liekehtivää ainetta kohti avaruutta. Se nousi valtavalla ryskeellä, saaden taivaan näyttämään liekehtivältä tulimereltä. Sitä seurasi useampia maanjärähtelyjä. Tuntui kuin tuo saarivaltakunta olisi hajoamaisillaan tahi vaipumassa meren syvyyteen. Ilma alkoi täyttyä polttavalla, tuhkamaisella kaasulla, niin että ihmisten oli aina Kioton alueilla saakka hakeuduttava suojaan…

Asama! Asama!! Se purkautuu!! kuului epätoivoinen ääni tuhansien suusta. Ja todellakin. Nyt näkyi selvästi kuinka valtavat, punaisina hehkuvat laavamassat syöksyivät korkeuteen, josta ne sitten alkoivat laskeutua, peittäen allensa koko mantereen leveydeltä kaikki kaupungit ja kylät. Asamaa seurasi Fuji-vuoren purkaus, sekä monien muitten tuliperäisten vuorten maata järisyttävät tärähtelyt. Myöskin Tokion ja Jokohaman kaupungit näyttivät peittyvän kokonaan tuon palavan massan alle. Tuntui kuin nuo tulivuoret olisivat saaneet täysosuman atomipommeista, joitten häiritsemänä niissä piilevät luonnon voimat alkoivat purkaantua.

Suurvaltojen ydinaseet olivat toiminnassa. Atomipommien pelottavat voimat raatelivat maaparkaa, repivät ja polttivat kaupunkeja sekä korvensivat niissä olevia kansanmassoja. Samankaltainen hävitys näytti olevan kaikkien kansakuntien yllä. Luonnonvoimien valtavat purkaukset järkyttivät maan kaikkia osia. Maanjäristykset, patojen sortumiset, hävittävät tulvat, palavat kaupungit, kaatuneitten suuret ruumisröykkiöt, kuolevien ja haavoittuneitten kaameat avunhuudot, niin luomakunnan historian kaiken ylittävä hävitys ja tuho vyöryi yli koko maan piirin. Tuomioitten aika oli tullut “Oi Jumalani, onko tämä kaiken elämän loppu!?”…
Heräsin. Ympärilläni vallitsi hiljaisuus ja rauha… “Oi, Herra, oliko tämäkin vain unta?! Vai – oliko se edellisen yön näyn jatkoksi annettua profeetallista kieltä tulevista tuomioista?” värisi sydämeni vanhurskaan Jumalan tuomioitten pelosta.

KOLMANTENA NÄYTETTIIN YLÖSTEMPAUKSEN TAPAHTUVAN SODAN KESKELLÄ

“Yhtäkkiä alkoi kuulua eri puolilta huuto: “Katsokaa, mitä tapahtuu! Mitä tapahtuu!” Huutajiksi huomasin ns. “nimikristittyjen” joukon. Jotkut heistä väittivät näkevänsä, kuinka osa ihmisiä muuttuu valkoisiksi olennoiksi ja he kohoavat maasta. Täysin pakanat sanoivat näkevänsä monien katoavan yhtäkkiä, mutta mitään “valkoiseksi muuttumista” enempää kuin “ylöskohoamistakaan” he eivät sano nähneensä.

7 asiaa ennen Herran tulemusta voi lukea täältä kokonaisuudessaan

Jukka Rokan 3 osaisen unen voi lukea täältä kokonaisuudessaan

Kommentoi

Ylipäällikkö profetia 28.4.2011

Julkaistu 44 päivää sitten by Keijo

Sana jonka Jumala antoi vuosia ennen, kun Trump tuli presidentiksi,
Nyt jo näemme osan toteutuneen, todella hienoa.

“Jumalan Henki sanoo: – Olen valinnut Donald Trumpin
juuri tällaista aikaa varten.
Niin kuin Netanjahu on Israelille,
tämä mies on USA:lle.
Palautan hänen kauttaan
Amerikan entisen loiston ja aseman.
Siitä tulee Israelin jälkeen
maailman vahvin ja vaurain valtio.
Dollarista tulee historiallisen vahva.
Vertailukohta muille valuutoille.

Vihollinen vapisee
ja pelkää tätä miestä.
Se vapisee, kun hän kertoo
pyrkivänsä presidentiksi.
Se kysyy: “Mitä nyt teemme?
Hän tuntee temppumme ja juonemme.
Olemme ryöstäneet Amerikkaa
vuosikymmeniä.”

Henki sanoo: Kukaan ei pysäytä tätä.
Vihollinen on ryöstänyt Amerikkaa.
Se loppuu nyt.
Tämä mies korjaa sadon ja ottaa sen,
minkä vihollinen on varastanut, – ja palauttaa sen USA:lle
seitsenkertaisesti.

Vihollinen kysyy: “Entä Israel?
Suojeleeko Amerikka taas Israelia?”
Henki sanoo: Suojelee. USA ja Israel
seisovat taas käsi kädessä.
Maiden suhde on vahvempi kuin ikinä.
Israel kukoistaa enemmän kuin ikinä.
Jumalan Henki:
Suojelen Amerikkaa ja Israelia.
Trump pitää sanansa. Kun hän puhuu,
maailma kuuntelee ja tietää, – että hänessä on jotain suurempaa.
Hän tekee sen mitä lupaa.
Kaikki tietävät sen. Vihollinen
pelkää, sillä tämä mies on peloton.

Amerikalle koittaa taloudellisen
ja hengellisen sadonkorjuun aika.
Trumpin vaalivoitto yritetään
estää miljoonilla dollareilla ― turhaan.
Tuhlatkoot he rahansa. Raha tulee
pahalta, mutta se ei onnistu.
Tulevat vaalit voittaa valitsemani mies.
Vihollinen sanoo hänestä asioita,
mutta se ei koske häneen.
Se juoksee kuin vesi hanhen selästä.
Samoin sulkani suojelevat häntä.
Mies ja hänelle antamani lahjat
kiinnittävät valtamedian huomion.
Se on hänen kanssaan samaa mieltä,
sanoo Jumalan Henki.”

Enemmän sanomaa voit katsoa TV7 Vieraina Mark Taylor ja Mary Colbert

Kommentoi

Todellinen nykyajan apostoli

Julkaistu 51 päivää sitten by Keijo

Tämä video kannattaa katsoa, David Hogan suosikki julistajani, tätä ei kannata missata, todella monia hyviä pointteja, ihmeelliset ovat Herran tiet.Katso tästä

Kommentoi

Päivän Sana

Ja monet seurasivat Häntä, ja Hän paransi heidät kaikki,

Kategoriat

Ulkoiset linkit

RSS Feeds

Etsi tästä sivustosta