Sääli todellisia pakolaisia.

Julkaistu 10 tuntia sitten by Keijo

Jaa |

Oli surullista katsoa Ylen areenasta Syyrialaisten kärsimyksiä.
Kauhistuttaa ajatella kuinka moninkertaiset ne ovat, kun tämä ennustus toteutuu;

Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan; niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvesta, Jumalan edestä, ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna: “Päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella”. Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen (Jumala kaiken edeltä tietää tunnilleen) olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä. Ja ratsuväen joukkojen luku oli kaksikymmentä tuhatta kertaa kymmenen tuhatta; minä kuulin niiden luvun. Ja tämänkaltaisilta minusta näyttivät hevoset ja niiden selässä istujat näyssä: ratsastajilla oli tulipunaiset ja tummansinervät ja tulikivenkeltaiset haarniskat; ja hevosten päät olivat kuin leijonain päät, ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi. Näistä kolmesta vitsauksesta sai kolmas osa ihmisiä surmansa: tulesta ja savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta. Sillä hevosten voima oli niiden suussa ja niiden hännässä; niiden hännät näet olivat käärmeitten kaltaiset, ja niissä oli päät, joilla ne vahingoittivat.
(Johanneksen ilmestys 9:13-19)

Ei tarvitse olla teologi, kun ymmärtää mitä maita on eufrat virran varrella, ja mitä yhteistä on niillä, katsoo vain karttaa….

Ei ole tarkoitus masentaa ketään, vaikka nämä siltä tuntuu, haluan muistuttaa että on suurempia arvoja kuin nämä ajalliset, sillä on kysymys miljoonista triljoonista vuosista, jotka ovat edessä Jeesukseen Kristukseen uskovilla. Ja siksi tahdon muistuttaa Herramme ja Apostolien sanoista:

Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.” (Luukkaan evankeliumi 21:28)

Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. (2 Kirje korinttilaisille 4:17-18)

Kommentoi

Siunausta on monenlaista

Julkaistu 2 päivää sitten by Keijo

Jaa |

Kuka saa astua Herran vuorelle, kuka seisoa Hänen pyhässä paikassansa? Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei halaja turhuutta eikä vanno väärin. Hän saa siunauksen Herralta ja vanhurskauden pelastuksensa Jumalalta. (Psalmi 24:3-5)

Maan uskollisia minun silmäni etsivät, että he asuisivat Minua lähellä; joka vaeltaa nuhteettomuuden tietä, se on oleva minun palvelijani. (Psalmi 101:6)

Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä, minä panen turvani Herraan, Herraan, kertoakseni kaikkia sinun tekojasi.
(Psalmi 73:28)

Mutta palvelijani sanan minä toteutan ja saatan täyttymään sanansaattajaini neuvon… (Jesaja 44:26)

Myös armon alla uudessa liitossa on siunauksen lähteitä:

Pyrkikää sentähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi;sillä jos sen teette, ette koskaan lankea; (2 Pietarin kirje 1:10)

Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin.” (Luukkaan evankeliumi 6:38)

Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. (Kirje filippiläisille 4:6-7)

Kommentoi

Parannusta on saarnattava

Julkaistu 7 päivää sitten by Keijo

Jaa |

Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: “Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle”.
(Matteuksen evankeliumi 4:17)

ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava Hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. (Luukkaan evankeliumi 24:47)

Niin he lähtivät ja saarnasivat, että oli tehtävä parannus.
(Markuksen evankeliumi 6:12)

“Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?” Niin Pietari sanoi heille: “ Tehkää parannus… (Apostolien teot 2:37-38)

Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois,
(Apostolien teot 3:19)

Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus.
(Apostolien teot 17:30)

Sillä JUMALA on säätänyt päivän, jona Hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja Hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä Hänet kuolleista.”
(Apostolien teot 17:31)

Evankeliumi ilman parannusta on?

Kommentoi

USA maanjäristys

Julkaistu 10 päivää sitten by Keijo

Jaa |

Kartalla näytettynä, joten suuri se on.
Voit katsoa sen myös Reunalla ohjemassa kun ohjelmaa on mennyt 9min 45s
USA eartquake

Kommentoi

Taivaan valtakunnan avaimet

Julkaistu 10 päivää sitten by Keijo

Jaa |

Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa.” (Matteuksen evankeliumi 16:19)

Joten mitkä olivat nämä avaimet? Pietari oli jo päästänyt ihmisiä sairauksista ja pahoista hengistä jo aikaisemmin , kun Jeesus oli heitä lähettänyt.

Mutta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen helluntaipäivänä, Pietari saarnasi ihmisjoukolle, jotka kysyivät täkeän kysymyksen:

“Miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä?“ (Apostolien teot 2:37)

Pietari jolle oli annettu avaimet, käytti niitä nyt ja avasi ovet heille pelastukseen sanoen:
“Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
(Apostolien teot 2:38)

Parannuksen tekoon ja kasteeseen sisältyi varma Jumalan lupaus:”Niin te saatte Pyhän Hengen lahjan

Jopa apostoli Paavali piti niin tärkeinä näitä avaimia, että kun hän tapasi joukon uskoontulleita ja kysyttyään heiltä vastaanotitteko Pyhän Hengen lahjan kun tulitte uskoon? Ja heidän kieltävä vastauksensa kertoi Paavalille ettei kaikkia avaimia ollut käytetty, sillä sisältyihän niihin lupaus Pyhän Hengen lahjasta, niin ei Paavali alkanut heille heti rukoilemaan Pyhän Hengen lahjaa.
Vaan Paavali kysyi heidän kasteestaan ja kastoi heidät uudelleen, tavalla johon sisältyi lupaus: NIIN TE SAATTE PYHÄN HENGEN lahja, joka myös toteutui kasteen jälkeen heille jokaiselle. (Apostolien teot 19 luku)

Vaikka Raamatussa on ihmisiä jotka saivat Pyhän Hengen, ennen kastetta, niin näyttää kuitenkin olevan Jumalallinen kaava siis PARANNUS+KASTE= PYHÄN HENGEN LUPAUS

Vaikka saarnataan että parannus on mielenmuutos, niin mielenmuutos ilman muuttuneita tekoja ei ole mielenmuutos. Usko ilman tekoja on kuollutta.
Parannuksen teko ja kiitos, ovat ensimmäisiä uskon tekoja.

Ja Jeesus sanoi heille: “Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava Hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista.
(Luukkaan evankeliumi 24:46-47)

Kommentoi

Kuinka rukoilla

Julkaistu 13 päivää sitten by Keijo

Jaa |

Jeesus opetti aina että rukoilisimme Taivaallista Isä Jumalaa, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kristuksen nimessä siksi, koska on paljon Jeesus nimisiä , mutta vain yksi Jeesus Kristus (voideltu, hepreaksi מָשִׁיחַ, mashiach) (kreik. Χριςτος), joka on Messias-nimen kreikankielinen käännös. Ja voimme sen nähdä Raamatusta.( vaikka sanoisimme ainoastaan Jeesus, niin kyllähän Jumala tietää ketä tarkoitamme)
Vain Johannes 14:4 antaa ymmärtää suomen 1938 käännöksessä että rukoilisimme Jeesusta , mutta jos katsomme muita käännöksiä ja näemme yhdenmukaisuuden:

Jos te anotte Minulta jotakin Minun nimessäni, niin Minä sen teen.
(KJV) If ye shall ask any thing in My name, I will do it. Joh 14:4

ja mitä hyvänsä te anotte Minun nimessäni, sen Minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa.
(KJV) And whatsoever ye shall ask in My name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. Joh 14:3

Jos te pysytte Minussa ja Minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.
(KJV) If ye abide in Me, and My words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. n. Joh. 15:7

Ja sinä päivänä te ette Minulta mitään kysy. Totisesti, totisesti Minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on Hän sen teille antava Minun nimessäni.
(KJV) And in that day ye shall ask Me nothing. Verily, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in My name, He will give it you. Joh.15:23

Tähän asti te ette ole anoneet mitään Minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen.
(KJV) Hitherto have ye asked nothing in my Me name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full. Joh. 15:24

Sinä päivänä te anotte Minun nimessäni; enkä Minä sano teille, että Minä olen rukoileva Isää teidän edestänne;
(KJV) At that day ye shall ask in My name: and I say not unto you, that I will pray the Father for you:

sillä Isä itse rakastaa teitä, sentähden että te olette Minua rakastaneet ja uskoneet Minun lähteneen Jumalan tyköä.
(KJV) For the Father himself loveth you, because ye have loved Me, and have believed that I came out from God. Joh.15:25-26

Eräs Sanan opettaja opetti Johannes 14:4 että sen voisi kääntää myös näin:
Jos te ( vaaditte ) jotakin Minun nimessäni, niin Minä sen teen.
(KJV) If ye shall ask any thing in My name, I will do it. Joh 14:4

Mutta koska Jeesus on läsnä siellä missä 2 tai kolme kokoontuu Hänen nimessään, niin voi pyytää myös Jeesukselta, niinkuin Raamatussa eri ihmiset tekivät, kun Hän oli näkyvänä heidän keskellään, siitä esimerkkinä:

“Niin mies jolla oli: sokeritauti, MS-tauti, 17-vuotta halvaantunut, korkeat triglyseridiarvot, korkeat kolestroliarvot, aivoissa arpikudosta, tehden kuolemaa.
Parantui kun uskonsisar sanoi hänelle: “Sinä tarvitset Jeesus huoltoa” “Jeesus huolla hänet perin pohjin” ja hän parani täysin.” Lainaus kirjasta Parantakaa sairaat” Charles & Franses Hunter sivut 38-44

- Ja katso, Minä Olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”
(Matteuksen evankeliumi 28:20)

Miksi Jeesus kehoitti meitä anomaan? vastaus on: Anokaa niin te saatte ETTÄ TEIDÄN ILONNE OLISI TÄYDELLINEN. Amen

Kommentoi

Ruoka, laihtuminen, terveys

Julkaistu 21 päivää sitten by Keijo

Jaa |

Yliluonnollista ohjelmissa on hyviä jaksoja jotka liittyvät meidän valintoin ja tapoihin terveelliseen elämään, paljon tietoa ja viisautta, Jumalaltakin saatua.

Vieraana Beni Johnson Jaksonumero: 512 Korkeasta verenpaineesta ja ylipainosta kärsivä Beni sai yksinkertaisen ohjeen kun kysyi Pyhältä Hengeltä,mistä aloittaisin, ja vastaus oli “jätä valkoinen sokeri sokeri”

Vieraana Cherie Calbom Jaksonumero: 282
Cherie näki näyssä miksi monet Jumalan palvelijat ovat sairaita, ravinto oli kyseessä.

Vieraana tri Eric Braverman Jaksonumero: 189
Aivotutkija kertoo teestä ja mausteiden ynm. hyvästä vaikutuksesta.

Vieraana Jordan Rubin Jaksonumero: 463
Taistellessaan 19:ta tautia, mm. Crohnin tautia, vastaan, nuori Jordan huusi Jumalan puoleen. Jumala näytti Jordanille kolme salaisuutta terveyteen, viisauteen ja läheisyyteen – Jumalan voimaan parantaa ja siunata!

Kommentoi

Suurin on rakkaus, Jumala on rakkaus

Julkaistu 25 päivää sitten by Keijo

Jaa |

Kun Jeesus opetti meitä olemaan huolestumatta ruuasta ja vaatteista, niin syyksi Hän sanoi Taivaallisen Isän rakkauden meitä kohtaa, eikä “huolenpidon ostamista”.

Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne?
(Matteuksen evankeliumi 6:26)

Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on, niille, jotka sitä Häneltä anovat! (Matteuksen evankeliumi 7:11)

Jumalan lapsella on oikeus luottaa Taivaalliseen Isään, älä anna minkään riistää sitä sinulta, vaan sano “kirjoitettu on” Jumala on minun isäni, Hän on hyvä ja Hän rakastaa minua ja huolehtii minusta.

Kommentoi

Osmo Haavisto: Hengenpuu

Julkaistu 30 päivää sitten by Keijo

Jaa |

Hengen puu on hyvin tehty, voit klikkaa eri oksia ja avautuu kyseinen aihe. Osmo Haavisto on 84-vuotias saarnaaja, hyvä opettaja.

Kommentoi

Tosi ihmeellinen aika, vuodet 2017 ja 2018

Julkaistu 32 päivää sitten by Keijo

Jaa |

Alkaa seitsemäs vuosituhat laskelmieni mukaan, joten elämme todella merkittävää aikaa, ja varsinkin Israel, jonka Jumala on asettanut ajan kelloksi. (lähteeni on 1938 Raamattu, ja laskin sen omalla tavalla, toiset käyttää toisia tapoja)

Kun ajanlaskuni mukaan Jeesus syntyi n.3982, joten kuusituhatta vuotta tulisi täyteen 6000-3983 = 2018 Tarkottaako se sitten Israelin kohdalla että Messiaaniset ajat alkavat ja pakanain aika täyttyy ?

Kommentoi

Päivän Sana

Mutta synagoogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi sapattina

Kategoriat

Ulkoiset linkit

RSS Feeds

Etsi tästä sivustosta