Jom kippur tänään

Julkaistu 16 09 2021 - 01:40 by Keijo

SUURI SOVITUSPÄIVÄ maailman suurin ja tärkein päivä.

Kirjoitin näin faceen, mutta koska siellä vain muutama ihminen lukee, niin laitoin tänne, sillä armo.info sivulla on noin 20.000 vierailua kuukausittain. Siksi haluan ennenkaikkea keskittyä tänne, johon kaikilla on vapaa pääsy. Siunausta kaikille.

“Sillä sinä päivänä toimitetaan teille sovitus teidän puhdistamiseksenne; kaikista synneistänne te tulette puhtaiksi Herran edessä.” (3. Mooseksen kirja 16:30, FinPR)

“Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan.” (Daniel 9:24, FinPR)

“Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: “Se on täytetty”, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä.” (Johannes 19:30, FinPR)

“Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.”
“Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;”
“mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,” (Heprealaiskirje 10:10-12, FinPR)⁶

Kommentoi

Ylöstempaus / Rapture milloin?

Julkaistu 31 07 2021 - 18:33 by Keijo

Mihin tulokseen tullaan, kun Raamattu ilmoittaa että tempaus tapahtuu viimeisen pasuuna soidessa, ja muut jakeet tukevat sitä. Luule että nykyinen uskomus perustuu Ilmestyskirjan 7 lukuun jossa kuudes sinetti avataan ja Johannes näkee suuren joukon ihmisiä “ jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat”, jonka jälkeen avataan 7 sinetti jolloin 7 enkeliä valmistautuu puhaltamaan 7 pasuunaan.

1. Korinttolaiskirje 15:51-52
51. Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme,
52. yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.

1. Tessalonikalaiskirje 4:16-17
16. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa“, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; 17. sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Johanneksen ilmestys 10:6-7
6. ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa,
7. vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille.

Johanneksen ilmestys 11:15
Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: “Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti”.

Kommentoi

Rukous

Julkaistu 21 07 2021 - 02:42 by Keijo

Psalmit 17:6-8

6. Minä huudan sinua avukseni, sillä sinä vastaat minulle, Jumala; kallista korvasi minun puoleeni, kuule minun puheeni.

7. Osoita ihmeellinen armosi, sinä, joka pelastat vihamiesten vallasta ne, jotka turvaavat sinun oikeaan käteesi.

8. Varjele minua niinkuin silmäterää, kätke minut siipiesi suojaan

Kommentoi

Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu

Julkaistu 2 03 2021 - 14:55 by Keijo

Babylon, portto josta on eri tulkintoja mm.
70 luvulla saarnaaja sanoi että Babylon on Iso-Britannia
David Wilkersson sanoi että Babylon on Amerikka
William Branham sanoi että Babylon on katollinen kirkko.
Kaikki ovat Jumalan miehiä, mutta vajavaisia. Jopa profetoiminen on vajavaista.

Babylon Ilmestyskirja luvut 17,18,19 ja myös muuallakin, mutta noissa paljon.

Ja hän sanoi minulle: “Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä. (Ilm 17:15)

Kommentoi

Johanneksen ilmestys 17:12

Julkaistu 28 02 2021 - 17:44 by Keijo

(Finnish PR)  Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa.

(KJV)  And the ten horns which thou sawest are ten kings, which have received no kingdom as yet; but receive power as kings one hour with the beast.

(Russian ST)  И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час.

(Chinese UV [S])  你所看见的那十角就是十王;”他们还没有得国,但他们一时之间要和兽同得权柄,与王一样。

(Spanish RV)  Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aun no han recibido reino; mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia.

Kommentoi

Korona, paholaisen juoni

Julkaistu 23 02 2021 - 10:13 by Keijo

Kun lukee ettei voi mennä tapaamaan toisia ihmisiä vaikka on terve, (mutta voit mahdollisesti olla sairas) Niin ymmärtää tämän paholaisen suunnitelman, mikä sotii Jumalan sanoja vastaan, joka asettaa teot jotka kohdistuvat lähimmäiseen hyvin ratkaisevaksi, esimerkoksi Matteuksen evankeliumin 25 luku.

Mat 25:31  Mutta kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. 
Mat 25:32  Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niinkuin paimen erottaa lampaat vuohista. 
Mat 25:33  Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. 
Mat 25:34  Silloin Kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ‘Tulkaa, minun Isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. 
Mat 25:35  Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä; minun oli jano, ja te annoitte minulle juoda; minä olin outo, ja te otitte minut huoneeseenne; 
Mat 25:36  minä olin alaston, ja te vaatetitte minut; *minä sairastin, ja te kävitte minua katsomassa; minä olin vankeudessa, ja te tulitte minun tyköni.* 
Mat 25:37  Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen: ‘Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? 
Mat 25:38  Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastonna ja vaatetimme sinut? 
Mat 25:39  Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi?‘ 
Mat 25:40  Niin Kuningas vastaa ja sanoo heille: ‘Totisesti minä sanon teille: kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle’. 
Mat 25:41  Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ‘Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. 
Mat 25:42  Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda; 
Mat 25:43  minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.
Mat 25:44  Silloin hekin vastaavat sanoen: ‘Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?‘ 
Mat 25:45  Silloin hän vastaa heille ja sanoo: ‘Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle’. 
Mat 25:46  *Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”* 

Kommentoi

Mikä ei ole viimeinen tuomio

Julkaistu 10 02 2021 - 14:05 by Keijo

Koska itsekin olen sekoittanut viimeisen tuomion jakeita, siihen tuomioon joka tapahtuu kohta, muutaman vuoden kuluttua, Antikristuksen vallan lopulla, niin laitan tähän ne jakeet jotka puhuvat ensimmäisestä tuomiosta jossa myös 12 apostolia on mukana.

(Dan 7:9)
Minun sitä katsellessani valtaistuimet asetettiin, ja Vanhaikäinen istuutui. Hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja hänen päänsä hiukset kuin puhdas villa. Hänen valtaistuimensa oli tulen liekkejä, ja sen pyörät olivat palavaa tulta.
(Dan 7:10)
Tulivirta vuoti, se kävi ulos hänestä; tuhannen tuhatta (1miljoona) palveli häntä, ja kymmenen tuhatta kertaa kymmenen tuhatta (100 miljoonaa) seisoi hänen edessänsä. Oikeus istui tuomiolle, ja kirjat avattiin.

(Dan 7:23)
Hän vastasi näin: “Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen.
(Dan 7:24)
Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.
(Dan 7:25)
Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. (3 ja 1/2 vuotta)
(Dan 7:26)
Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti.
(Dan 7:27)
Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset.”

Huomioi siis ettei tässä Danielin kirjan luvussa 7 puhuta viimeisestä tuomiosta vaan, kohta tapahtuvan neljännen pedon, antikristuksen vallan lopusta.

Mat 19:28)
Niin Jeesus sanoi heille: “Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa.

(Apt 17:31)
Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista.”

(Ilm 11:15)
Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: “Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti”.
(Ilm 11:16)
Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat Jumalaa,
(Ilm 11:17)
sanoen: “Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen.
(Ilm 11:18)
Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat.”

(Ilm 19:19)
Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan.
(Ilm 19:20)
Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.

(Ilm 20:1)
Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään.
(Ilm 20:2)
Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi
(Ilm 20:3)
ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa.
(Ilm 20:4)
Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta; ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta.
(Ilm 20:5)
Muut kuolleet eivät vironneet eloon, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.

Siis kaikki nämä jakeet puhuvat tuomiosta joka tapahtuu lähivuosina ennen viimeistä tuomiota johon on vielä yli 1000 vuotta aikaa. Josta ilmestyskiraj 20:12-15 puhuu.

Kommentoi [3]

Jeesus on sama tänään

Julkaistu 6 01 2021 - 00:21 by Keijo

Kaikki sairaat Hän paransi

Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan, ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihetautiset ja halvatut; ja hän paransi heidät.
(Matteuksen evankeliumi 4:23-24)

Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi; että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaiaan kautta, joka sanoo: “Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme”.
(Matteuksen evankeliumi 8:16-17)

Niin fariseukset lähtivät ulos ja pitivät neuvoa häntä vastaan, surmataksensa hänet. Mutta kun Jeesus huomasi sen, väistyi hän sieltä pois. Ja monet seurasivat häntä, ja hän paransi heidät kaikki,
(Matteuksen evankeliumi 12:14-15)

Ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa, ja hänen kävi heitä sääliksi, ja hän paransi heidän sairaansa.
(Matteuksen evankeliumi 14:14)

Ja kun sen paikkakunnan miehet tunsivat hänet, lähettivät he sanan kaikkeen ympäristöön, ja hänen tykönsä tuotiin kaikki sairaat. Ja he pyysivät häneltä, että vain saisivat koskea hänen vaippansa tupsuun; ja kaikki, jotka koskivat, paranivat.
(Matteuksen evankeliumi 14:35-36)

Ja hänen tykönsä tuli paljon kansaa, ja he toivat mukanaan rampoja, raajarikkoja, sokeita, mykkiä ja paljon muita, ja laskivat heidät hänen jalkojensa juureen; ja hän paransi heidät, niin että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan, raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän ja sokeain näkevän; ja he ylistivät Israelin Jumalaa.
(Matteuksen evankeliumi 15:30-31)

Ja suuri kansan paljous seurasi häntä, ja hän paransi heitä siellä*.
(Matteuksen evankeliumi 19:2)

Ja hänen tykönsä pyhäkössä tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät.
(Matteuksen evankeliumi 21:14)

Auringon laskiessa kaikki, joilla oli sairaita, mikä missäkin taudissa, veivät ne hänen tykönsä. Ja hän pani kätensä heidän itsekunkin päälle ja paransi heidät.
(Luukkaan evankeliumi 4:40)

Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista; ja Herran voima vaikutti, niin että hän paransi sairaat. (Luukkaan evankeliumi 5:17)

Ja kaikki kansa tahtoi päästä koskettamaan häntä, koska hänestä lähti voima, joka paransi kaikki.
(Luukkaan evankeliumi 6:19)

Mutta kun kansa sai sen tietää, seurasivat he häntä; ja hän otti heidät vastaan ja puhui heille Jumalan valtakunnasta ja teki terveiksi ne, jotka parantamista tarvitsivat.
(Luukkaan evankeliumi 9:11)

Ja kuljettuaan yli toiselle rannalle he tulivat Gennesaretiin ja laskivat maihin. Ja heidän noustessaan venheestä kansa heti tunsi hänet; ja he riensivät kiertämään koko sitä paikkakuntaa ja rupesivat vuoteilla kantamaan sairaita sinne, missä kuulivat hänen olevan. Ja missä vain hän meni kyliin tai kaupunkeihin tai maataloihin, asetettiin sairaat aukeille paikoille ja pyydettiin häneltä, että he saisivat koskea edes hänen vaippansa tupsuun. Ja kaikki, jotka koskivat häneen, tulivat terveiksi.
(Markuksen evankeliumi 6:53-56)

Jeesus sanoo: Jos te anotte Minulta jotakin Minun nimessäni, niin Minä sen teen.
(Joh 14:14)

Kommentoi

Minä haluan auttaa sinua

Julkaistu 26 10 2020 - 11:39 by Keijo

Psalmia sanotaa Jumalan puhelinnumeroksi vaikka kyllä halki Raamatun löydämme sanoja jotka ilmaisevat Hänen hyvän tahtonsa meitä kohtaa.

Psami 50:15  Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin Minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman Minua.”

Psalmi 68:21  Meillä on Jumala, Jumala, joka auttaa, ja Herra, Herra, joka kuolemasta vapahtaa.

Psalmi 138:7  Vaikka minä vaellan ahdistuksen keskellä, niin Sinä virvoitat minut. Sinä ojennat kätesi minun vihamiesteni vihaa vastaan, ja Sinun oikea kätesi auttaa minua.

Psalmi 145:19  Hän tekee, mitä Häntä pelkääväiset halajavat, Hän kuulee heidän huutonsa ja auttaa heitä.

Tässä vain muutama niistä monista sanoista joita Jumala on meille antanut, paholainen mustamaalaa aina Jumalaa, laittaen omat tekonsa Jumalan teoiksi, niinkuin joku vakuutus “ei korvaa Jumalan tekoja”.
Enkelit kuitenkin ilmoittivat paimenille Jeesuksen syntyessä hyvän uutisen.

Luuk. 2:14  Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan Hänellä on hyvä tahto!

Kommentoi

Anokaa mitä ikinä tahdotte

Julkaistu 9 09 2020 - 19:57 by Keijo

Jos te pysytte Minussa ja Minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen.
(Joh 15:7)

Jos te pidätte Minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin Minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn Hänen rakkaudessaan.
(Joh 15:10)

Tämä on Minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niinkuin Minä olen teitä rakastanut.
(Joh 15:12)

Kommentoi

Päivän Sana

Hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoja parantaa tauteja

Kategoriat

Ulkoiset linkit

RSS Feeds

Etsi tästä sivustosta