Oikea paasto

Julkaistu 4 04 2024 - 15:36 by Keijo

Paastohan on myös itsensä kieltämistä.

Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn: että avaatte vääryyden siteet, irroitatte ikeen nuorat, ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet? (Jesaja 58:6)

Eikö tämä: että taitat leipäsi isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman, vaatetat hänet etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi? (Jesaja 58:7)

Kommentoi

T.L.Osborn "viisastu raha-asioissa"

Julkaistu 29 03 2024 - 16:51 by Keijo

Tämä on neljäs osa erikoisesta sanomakokoelmasta otsikolla
“Menestymisen salaisuudet huippuelämää varten.”

Read on... · Kommentoi

Hyvä sana

Julkaistu 12 02 2024 - 10:23 by Keijo

Oi, että Israelin pelastus tulisi Siionista! Kun Herra kääntää kansansa kohtalon, silloin Jaakob riemuitsee, Israel iloitsee. (Ps 14:7)

Kommentoi

100% Puhdas on hyvä uutinen

Julkaistu 28 11 2023 - 15:57 by Keijo

Taivaaseen kelpaa vain 100% puhdas ja vanhurskaus ihminen.
Ja se on mahdollista vain Jeesuksen Kristuksen kautta.
Sillä Jumala on ilmoittanut meille Sanansa kautta että:

Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.
(Jes 1:18)

Hän pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudestisyntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta,
jonka Hengen Hän runsaasti vuodatti meihin meidän Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina Hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan.(Tit 3:5-7)

Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahjaette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.
(Eph 2:8-9)

…Koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.
(Gal 2:16)

Kommentoi

Armon luonto-The Nature Of Grace

Julkaistu 6 11 2023 - 11:17 by Keijo

Nuorelle kristitylle, joka valitti epäonnistumisiaan ja hengellisen kasvun puutetta ja ihmetteli, kuinka Jumala voisi rakastaa häntä, kypsempi uskova vastasi olennaisesti seuraavasti:

Read on... · Kommentoi

Ajankohtaista Israelille

Julkaistu 10 10 2023 - 04:49 by Keijo

‭‭Hesekiel‬ ‭36:1‭-‬38‬ ‭
“Ja sinä, ihmislapsi, ennusta Israelin vuorista ja sano

Read on... · Kommentoi

Uskon rukous parantaa sairaan

Julkaistu 22 08 2023 - 01:39 by Keijo

14. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimpia. He rukoilkoot hänen puolestaan, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä.
15. Uskon rukous parantaa sairaan, ja Herra nostaa hänet jalkeille. Jos hän on tehnyt syntejä, ne annetaan hänelle anteeksi. Jaak.5:8 RK

Näyttää siltä että yhteisen uskon kautta sairas paranee.

Mutta on olemassa myös uskon rukous itselle.
Nimittääin jos olemme 100% (ei 99,99%) varmoja että Jumala kuutelee meitä Jeesuksen veren kautta. (tietenkin Hän kuulee kaiken jopa kaikkien ajatukset) Mutta kuulee meitä tarkoittaa Hänen huomioivan meidän pyyntömme. Nämä jakeet valaisevat asian

13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.
14. Ja tämä on se uskallus, joka meillä on Häneen, että jos me jotakin anomme Hänen tahtonsa mukaan, niin Hän kuulee meitä.
15. Ja jos me tiedämme Hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme Häneltä anoneet. 1Joh.5

Tätä tukevat Jeesuksen sanat:
Mark.11:24 …kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. 1938
Mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän. 1992

Siis tässä tapauksessa voimme kiittää, vaikka emme näkisi vielä mitään.
Mutta kuitenkin monet eivät jotenkin voi uskoa että se voi olla näin helppoa ja yksinkertaista ja voivat olla epävarmoja, onko heillä tarvittavaa uskoa tai kuunteleeko Jumala varmasi hyväksyvästi heidän pyyntönsä.
Silloin on kyllä toinenkin tapa, ja se on joskus ainoa tapa, ja myös omiin ja muiden asioihin.

Sitä Jeesus myös tukee sanomalla:
8. Minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sentähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sentähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin paljon, kuin hän tarvitsee.
9. Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.
10. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.

Niin kuin edesmennyt T.L.Osborn sanoi: etsi, kolkuta, ano, älä hellitä, sinä saat sen jos et hellitä, ja näinhän Jeesus todella opetti:

Luuk.18:1. Ja Hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä.
2. Hän sanoi: “Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä.
3. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi: ‘Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan.’
4. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: ‘Vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä,
5. niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni.’”
6. Niin Herra sanoi: “Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo!
7. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa?
8. Minä sanon teille: Hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?”

Huomioi “yötä päivää” siis jatkuvaa rukousta, ei vai kerran päivässä mainiten.
Joten voisi sanoa “Kun ihmisen poika tulee, löytäneenkö Hän niitä jotka YÖTÄ PÄIVÄ avuksi huutavat. Niin hartaaseen rukoukseen Jeesus sanoi vastauksen tulevan PIAN.

Muistutukseksi:
Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla Jaak.5:17

Kommentoi

Jumalan pelko - kunnioitus

Julkaistu 9 08 2023 - 13:18 by Keijo

“Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka Hänen nimensä turhaan lausuu.” (5. Mooseksen kirja 5:11, FinPR)

“‘You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not leave him unpunished who takes His name in vain.” (Deuteronomy 5:11, NASB)

Mietin kuinka kunnioitus on vähentynyt isää ja äitiä kohtaan, vaikka se on jopa myös kymmenessä käskysanassa jotka Jumala kirjoitti itse kivitauluun. “ Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt”
Samoin kuninkaat ja esivalta ovat sylkykuppina (paitsi ei ehkä pohjois koreassa)
Yleensä kunnioitus myös vanhuksien edessä on laskenut vaikka heistäkin on erityinen maininta “Nouse harmaapään edessä ja kunnioita vanhusta sekä pelkää Jumalaasi. Minä olen Herra.” Senhän kyllä apostoli ennusti sanoessaan että:

“Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.
Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,…”

Jumalattomuus tulee Jumalattomista.

Kommentoi

Jumalan siunaus

Julkaistu 21 06 2023 - 19:37 by Keijo

3 Moos.24
18. Sentähden pitäkää Minun käskyni ja noudattakaa Minun säädöksiäni ja pitäkää ne, niin te saatte turvallisesti asua maassa.
19. Ja maa on antava hedelmänsä, ja teillä on kyllin syötävää, ja te saatte turvallisesti asua siinä.
20. Ja jos te sanotte: ‘Mitä me syömme seitsemäntenä vuotena, kun meidän ei ole lupa kylvää eikä korjata satoamme?’
21. niin Minä käsken siunaukseni kuudentena vuotena tulemaan teille, niin että se tuottaa teille kolmen vuoden sadon.
22. Ja kun te kylvätte kahdeksantena vuotena, on teillä vielä vanhaa satoa syödä; siihen asti, kunnes yhdeksäntenä vuotena sen sato on saatu, on teillä vanhaa syödä.

3 Moos.25
3. Jos te vaellatte Minun säädöksieni mukaan ja noudatatte Minun käskyjäni ja pidätte ne,
4. annan Minä teille sateen ajallansa, niin että maa antaa satonsa ja kedon puut kantavat hedelmänsä.
5. Ja puiminen kestää teillä viininkorjuuseen asti, ja viininkorjuu kestää kylvöön asti, ja teillä on kyllin leipää syödäksenne, ja te saatte turvallisesti asua maassanne.
6. Ja Minä annan rauhan teidän maallenne, ja te saatte levätä, kenenkään peljättämättä; ja Minä hävitän pahat pedot teidän maastanne, eikä miekka käy teidän maanne ylitse.

Kommentoi

Israel saa avun kunhan pride heitetään ulos

Julkaistu 3 06 2023 - 11:37 by Keijo

“Oi, jospa Minun kansani Minua kuulisi ja Israel vaeltaisi Minun teilläni, niin Minä pian masentaisin heidän vihollisensa ja kääntäisin käteni heidän vihamiehiänsä vastaan.” (Ps 81:13-14, FinPR)

Kommentoi

Päivän Sana

he toivat mukanaan rampoja, raajarikkoja, sokeita, mykkiä ja paljon muita, ja laskivat heidät Hänen jalkojensa juureen; ja Hän paransi heidät,

Kategoriat

Ulkoiset linkit

RSS Feeds

Etsi tästä sivustosta