Uskon rukous parantaa sairaan

Julkaistu 22 08 2023 - 01:39 by Keijo

14. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimpia. He rukoilkoot hänen puolestaan, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä.
15. Uskon rukous parantaa sairaan, ja Herra nostaa hänet jalkeille. Jos hän on tehnyt syntejä, ne annetaan hänelle anteeksi. Jaak.5:8 RK

Näyttää siltä että yhteisen uskon kautta sairas paranee.

Mutta on olemassa myös uskon rukous itselle.
Nimittääin jos olemme 100% (ei 99,99%) varmoja että Jumala kuutelee meitä Jeesuksen veren kautta. (tietenkin Hän kuulee kaiken jopa kaikkien ajatukset) Mutta kuulee meitä tarkoittaa Hänen huomioivan meidän pyyntömme. Nämä jakeet valaisevat asian

13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.
14. Ja tämä on se uskallus, joka meillä on Häneen, että jos me jotakin anomme Hänen tahtonsa mukaan, niin Hän kuulee meitä.
15. Ja jos me tiedämme Hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme Häneltä anoneet. 1Joh.5

Tätä tukevat Jeesuksen sanat:
Mark.11:24 …kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. 1938
Mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän. 1992

Siis tässä tapauksessa voimme kiittää, vaikka emme näkisi vielä mitään.
Mutta kuitenkin monet eivät jotenkin voi uskoa että se voi olla näin helppoa ja yksinkertaista ja voivat olla epävarmoja, onko heillä tarvittavaa uskoa tai kuunteleeko Jumala varmasi hyväksyvästi heidän pyyntönsä.
Silloin on kyllä toinenkin tapa, ja se on joskus ainoa tapa, ja myös omiin ja muiden asioihin.

Sitä Jeesus myös tukee sanomalla:
8. Minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sentähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sentähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin paljon, kuin hän tarvitsee.
9. Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.
10. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.

Niin kuin edesmennyt T.L.Osborn sanoi: etsi, kolkuta, ano, älä hellitä, sinä saat sen jos et hellitä, ja näinhän Jeesus todella opetti:

Luuk.18:1. Ja Hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä.
2. Hän sanoi: “Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä.
3. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi: ‘Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan.’
4. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: ‘Vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä,
5. niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni.’”
6. Niin Herra sanoi: “Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo!
7. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa?
8. Minä sanon teille: Hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?”

Huomioi “yötä päivää” siis jatkuvaa rukousta, ei vai kerran päivässä mainiten.
Joten voisi sanoa “Kun ihmisen poika tulee, löytäneenkö Hän niitä jotka YÖTÄ PÄIVÄ avuksi huutavat. Niin hartaaseen rukoukseen Jeesus sanoi vastauksen tulevan PIAN.

Muistutukseksi:
Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla Jaak.5:17

Kommentoi

Jumalan pelko - kunnioitus

Julkaistu 9 08 2023 - 13:18 by Keijo

“Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka Hänen nimensä turhaan lausuu.” (5. Mooseksen kirja 5:11, FinPR)

“‘You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not leave him unpunished who takes His name in vain.” (Deuteronomy 5:11, NASB)

Mietin kuinka kunnioitus on vähentynyt isää ja äitiä kohtaan, vaikka se on jopa myös kymmenessä käskysanassa jotka Jumala kirjoitti itse kivitauluun. “ Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt”
Samoin kuninkaat ja esivalta ovat sylkykuppina (paitsi ei ehkä pohjois koreassa)
Yleensä kunnioitus myös vanhuksien edessä on laskenut vaikka heistäkin on erityinen maininta “Nouse harmaapään edessä ja kunnioita vanhusta sekä pelkää Jumalaasi. Minä olen Herra.” Senhän kyllä apostoli ennusti sanoessaan että:

“Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.
Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,…”

Jumalattomuus tulee Jumalattomista.

Kommentoi

Jumalan siunaus

Julkaistu 21 06 2023 - 19:37 by Keijo

3 Moos.24
18. Sentähden pitäkää Minun käskyni ja noudattakaa Minun säädöksiäni ja pitäkää ne, niin te saatte turvallisesti asua maassa.
19. Ja maa on antava hedelmänsä, ja teillä on kyllin syötävää, ja te saatte turvallisesti asua siinä.
20. Ja jos te sanotte: ‘Mitä me syömme seitsemäntenä vuotena, kun meidän ei ole lupa kylvää eikä korjata satoamme?’
21. niin Minä käsken siunaukseni kuudentena vuotena tulemaan teille, niin että se tuottaa teille kolmen vuoden sadon.
22. Ja kun te kylvätte kahdeksantena vuotena, on teillä vielä vanhaa satoa syödä; siihen asti, kunnes yhdeksäntenä vuotena sen sato on saatu, on teillä vanhaa syödä.

3 Moos.25
3. Jos te vaellatte Minun säädöksieni mukaan ja noudatatte Minun käskyjäni ja pidätte ne,
4. annan Minä teille sateen ajallansa, niin että maa antaa satonsa ja kedon puut kantavat hedelmänsä.
5. Ja puiminen kestää teillä viininkorjuuseen asti, ja viininkorjuu kestää kylvöön asti, ja teillä on kyllin leipää syödäksenne, ja te saatte turvallisesti asua maassanne.
6. Ja Minä annan rauhan teidän maallenne, ja te saatte levätä, kenenkään peljättämättä; ja Minä hävitän pahat pedot teidän maastanne, eikä miekka käy teidän maanne ylitse.

Kommentoi

Israel saa avun kunhan pride heitetään ulos

Julkaistu 3 06 2023 - 11:37 by Keijo

“Oi, jospa Minun kansani Minua kuulisi ja Israel vaeltaisi Minun teilläni, niin Minä pian masentaisin heidän vihollisensa ja kääntäisin käteni heidän vihamiehiänsä vastaan.” (Ps 81:13-14, FinPR)

Kommentoi

Rukous Israelin puolesta

Julkaistu 26 05 2023 - 08:18 by Keijo

“Nouse ja armahda Siionia, sillä aika on tehdä sille laupeus ja määrähetki on tullut.” (Ps 102:13, FinPR)

“You shall arise, and have mercy on Zion: for the time to favor her, yes, the set time, is come.” (Psa 102:13, AKJV)

“أَنْتَ تَقُومُ وَتَرْحَمُ صِهْيَوْنَ لأَنَّهُ قَدْ أَزِفَ وَقْتُ إِظْهَارِ رِضَاكَ،” (مز 102:13, AraNAV)

“אַתָּ֣ה‘at·Tah You תָ֭קוּםTa·kum Thou shalt arise תְּרַחֵ֣םte·ra·Khem [and] have mercy צִיּ֑וֹןtzi·Yon; upon Zion כִּי־ki- for עֵ֥ת‘et for the time לְ֝ חֶֽנְנָ֗ הּle·Khen·Nah, to favour כִּי־ki- for בָ֥אva is come מוֹעֵֽד׃mo·‘Ed. her yea the set time” (תהל 102:13, HISB)

Kommentoi

Jotka sotivat Jerusalemia vastaan

Julkaistu 18 05 2023 - 08:23 by Keijo

“Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa.” (Sak 14:12,)

Kommentoi

Kunniaksi ja kaunistukseksi

Julkaistu 2 05 2023 - 07:02 by Keijo

“Ja teetä veljellesi Aaronille pyhät vaatteet, kunniaksi ja kaunistukseksi.” (2Moos 28:2, FinPR)

Kommentoi

Vähän, aivan vähän aikaa vielä

Julkaistu 20 04 2023 - 03:38 by Keijo

“35. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri.

36. Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on.

37. Sillä “vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee Hän, joka tuleva on, eikä viivyttele;” (Hebr 10:35-37, FinPR)

“Ja Hän on sinun aikojesi vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys; Herran pelko on oleva Siionin aarre.” (Jes 33:6, FinPR)

Kommentoi

Iankaikkinen elämä (Johannes)

Julkaistu 3 01 2023 - 21:10 by Keijo

Johannes 3:15
että jokaisella, joka Häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.

Johannes 3:16
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

Johannes 3:36
Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”

Johannes 5:24
Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee Minun sanani ja uskoo Häneen, joka on Minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.

Johannes 6:47
Totisesti, totisesti Minä sanon teille: joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä.

Johannes 6:54
Joka syö Minun lihani ja juo Minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja Minä herätän hänet viimeisenä päivänä

Johannes 17:3
Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat Sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja Hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

1. Johanneksen kirje 2:25
Ja tämä on se lupaus, minkä Hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä.

1. Johanneksen kirje 5:13
Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.

1. Johanneksen kirje 5:20
Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, Hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.

Kommentoi

Ennustus Damaskosta.

Julkaistu 3 01 2023 - 20:54 by Keijo

Katso, Damasko poistetaan kaupunkien luvusta ja luhistuu raunioiksi. Jesaja 17

Kommentoi [1]

Päivän Sana

Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita.

Kategoriat

Ulkoiset linkit

RSS Feeds

Etsi tästä sivustosta