Särjetty sydän

Julkaistu 29 04 2022 - 06:08 by Keijo

“Lähellä on Herra niitä, joilla on särjetty sydän, ja Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.” (Ps 34:18, FinPR)

“Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.” (Ps 51:17, FinPR)

“Hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän, ja sitoo heidän haavansa.” (Ps 147:3, FinPR)

“Särjettyä ruokoa Hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä Hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti.” (Jes 42:3, FinPR)

“Sillä näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on Pyhä: Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi.” (Jes 57:15, FinPR .

“Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta
Minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä.” (Jes 66:2, FinPR)

Kommentoi

Edeltä määrätty

Julkaistu 28 04 2022 - 20:39 by Keijo

“Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt “Hänen aivoituksensa mukaan, Hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan,” (Efesolaiskirje 1:11, )

Kommentoi

Paasto johon Jumala mielistyy

Julkaistu 23 04 2022 - 07:20 by Keijo

Eikö tämä ole ,paasto, johon minä mielistyn:

että avaatte vääryyden siteet, irroitatte ikeen nuorat, ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet?

Eikö tämä: että taitat leipäsi isoavalle

ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi,

kun näet alastoman, vaatetat hänet etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi?” (Jesaja 58:6-7, FinPR)

Mitä se sitten vaikuttaa meihin?

“Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin niinkuin aamurusko, ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen;

sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi, ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi.

Silloin sinä rukoilet, ja Herra vastaa“, sinä huudat, ja hän sanoo: “Katso, tässä minä olen”.

Jos sinä keskuudestasi poistat ikeen, sormella-osoittelun ja vääryyden puhumisen,

jos taritset elannostasi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun,

niin valkeus koittaa sinulle pimeydessä, ja sinun pilkkopimeäsi on oleva niinkuin keskipäivä.

Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa; Hän vahvistaa sinun luusi, ja sinä olet oleva niinkuin runsaasti kasteltu puutarha, niinkuin “lähde, josta vesi ei koskaan puutu.”

(Jesaja 58:8-11, FinPR)

Kommentoi

Aamulla, Mestarin esimerkin mukaan

Julkaistu 20 04 2022 - 08:51 by Keijo

“Jo ennen aamun valkenemista minä huudan, Sinun sanoihisi minä panen toivoni.” Psalmi119:147

“Illoin, aamuin ja keskipäivällä minä valitan ja huokaan, ja Hän kuulee minun ääneni.” Psalmi 55:17

“Ja varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Hän nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan; ja siellä Hän rukoili.” (Markus 1:35, FinPR)

Kommentoi

Esirukous

Julkaistu 20 04 2022 - 08:37 by Keijo

Näkymätöntä työtä, kuitenkin arvokasta ja paljon vaikuttavaa,
on esirukous, joka usein salassa tapahtuu, mutta “sinun Isäsi joka salassa näkee, maksaa sinulle.”

“10. Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuolemanvaarasta, ja yhä pelastaa, ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa,
11. kun tekin autatte meitä rukouksillanne, että monesta suusta meidän tähtemme kohoaisi runsas kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut.” (2. Korinttolaiskirje 1:10-11, FinPR)

Kommentoi

Tavoitelkaa rakkautta

Julkaistu 19 04 2022 - 12:11 by Keijo

Rakkaus on pitkämielinen
rakkaus on lempeä
rakkaus ei kadehdi
ei kerskaa
ei pöyhkeile
ei käyttäydy sopimattomasti
ei etsi maansa
ei katkeroidu
ei muistele kärsimäänsä pahaa
ei iloitse vääryydestä
vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa
kaikki se peittää
kaikki se uskoo
kaikki se toivoo
kaikki se kärsii.
Rakkaus ei koskaan häviä

Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme;
mutta suurin niistä on rakkaus.
1 Korinttolaiskirje 13

Kommentoi

Kristuksen rakkaus

Julkaistu 14 04 2022 - 08:37 by Keijo

“14. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet;
15. ja Hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät,
eivät enää eläisi itselleen, vaan Hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut.”
(2. Korinttolaiskirje 5:14-15, FinPR)

“Siis, rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niinkuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa,
pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte;”
(Filippiläiskirje 2:12, FinPR)

Kommentoi

Jeesuksen seuraamisen hinta

Julkaistu 13 03 2022 - 21:11 by Keijo

Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää,
että se on vihannut minua ennen kuin teitä.
Johanneksen evankeliumi 15:18

Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole maailmasta,
vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä vihaa.
Johanneksen evankeliumi 15:19

Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä,
koska he eivät ole maailmasta,
niinkuin en Minäkään maailmasta ole.
Johanneksen evankeliumi 17:14

Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen; mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa,
hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään.
Johanneksen evankeliumi 12:25

Kommentoi

Älä hellitä!

Julkaistu 13 03 2022 - 19:10 by Keijo

Niin pidettiin siis Pietaria vankeudessa; mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen edestänsä. Apostolien teot 12:5

Minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sentähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sentähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin paljon, kuin hän tarvitsee. Luukkaan evankeliumi 11:8

Ja Hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä.
Luukkaan evankeliumi 18:1

Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka Häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö Hän heiltä apuansa?
Luukkaan evankeliumi 18:7

“Älä hellitä, sinä saat sen, jos et hellitä.” T.L.Osborn

Kommentoi

Älä aja itseäsi loppuun.

Julkaistu 4 02 2022 - 09:21 by Keijo

Muut selviävät ilman meitä, mutta me emme hyvin selviä, ellemme seuraa Herramme esimerkkiä, mikä on tärkeää.

“15. Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän; ja PALJON kansaa kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen vaivoistansa.
16. Mutta hän VETÄYTYI pois ja OLESKELI erämaassa ja RUKOILI.”
(Luuk 5:15-16, FinPR)

“29. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja OPPIKAA MINUSTA, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne.
30. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.“”
(Matt 11:29-30, FinPR)

Kommentoi

Päivän Sana

Ja monet seurasivat Häntä, ja Hän paransi heidät kaikki,

Kategoriat

Ulkoiset linkit

RSS Feeds

Etsi tästä sivustosta