Uskon rukous parantaa sairaan

Julkaistu 22 08 2023 - 02:39 by Keijo

14. Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimpia. He rukoilkoot hänen puolestaan, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä.
15. Uskon rukous parantaa sairaan, ja Herra nostaa hänet jalkeille. Jos hän on tehnyt syntejä, ne annetaan hänelle anteeksi. Jaak.5:8 RK

Näyttää siltä että yhteisen uskon kautta sairas paranee.

Mutta on olemassa myös uskon rukous itselle.
Nimittääin jos olemme 100% (ei 99,99%) varmoja että Jumala kuutelee meitä Jeesuksen veren kautta. (tietenkin Hän kuulee kaiken jopa kaikkien ajatukset) Mutta kuulee meitä tarkoittaa Hänen huomioivan meidän pyyntömme. Nämä jakeet valaisevat asian

13. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.
14. Ja tämä on se uskallus, joka meillä on Häneen, että jos me jotakin anomme Hänen tahtonsa mukaan, niin Hän kuulee meitä.
15. Ja jos me tiedämme Hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme Häneltä anoneet. 1Joh.5

Tätä tukevat Jeesuksen sanat:
Mark.11:24 …kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. 1938
Mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän. 1992

Siis tässä tapauksessa voimme kiittää, vaikka emme näkisi vielä mitään.
Mutta kuitenkin monet eivät jotenkin voi uskoa että se voi olla näin helppoa ja yksinkertaista ja voivat olla epävarmoja, onko heillä tarvittavaa uskoa tai kuunteleeko Jumala varmasi hyväksyvästi heidän pyyntönsä.
Silloin on kyllä toinenkin tapa, ja se on joskus ainoa tapa, ja myös omiin ja muiden asioihin.

Sitä Jeesus myös tukee sanomalla:
8. Minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sentähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sentähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin paljon, kuin hän tarvitsee.
9. Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan.
10. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.

Niin kuin edesmennyt T.L.Osborn sanoi: etsi, kolkuta, ano, älä hellitä, sinä saat sen jos et hellitä, ja näinhän Jeesus todella opetti:

Luuk.18:1. Ja Hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä.
2. Hän sanoi: “Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä.
3. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi: ‘Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan.’
4. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: ‘Vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä,
5. niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni.’”
6. Niin Herra sanoi: “Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo!
7. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa?
8. Minä sanon teille: Hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?”

Huomioi “yötä päivää” siis jatkuvaa rukousta, ei vai kerran päivässä mainiten.
Joten voisi sanoa “Kun ihmisen poika tulee, löytäneenkö Hän niitä jotka YÖTÄ PÄIVÄ avuksi huutavat. Niin hartaaseen rukoukseen Jeesus sanoi vastauksen tulevan PIAN.

Muistutukseksi:
Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla Jaak.5:17

Kommentoi

Päivän Sana

Ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa, ja Hänen kävi heitä sääliksi, ja Hän paransi heidän sairaansa.

Kategoriat

Ulkoiset linkit

RSS Feeds

Etsi tästä sivustosta