Kylkiluiden parantuminen, Bevington

Julkaistu 20 01 2020 - 03:11 by Keijo

Kirjasta Uskon ja rukouksen voimalla sivut 116-128 Niin vaikuttava kertomus että tulee mieleen Jeesuksen sanat: “kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?” Luukas 18:8

Toisena päivänä huoneistoon muuttamisen jälkeen olin puhdistamassa kaminantorvia. Seisoin kangaspäällysteisellä tuolilla, ja koskaen tahtonut liata kangasta, seisoin istuimen reunoilla.
Juuri kun olin hankaamassa torvea ja kurottauduin niinkorkealle kuin mahdollista, kadotin tasapainoni ja kaaduin. Löin kylkeni tuoliin, niin että tuoli meni palasiksi.
Töytäys oli hiin voimakas, että pyörryin enkä tiedä, kuinka kauan makasin pyörtyneenä, mutta varmaankin kotvasen aikaa, ja kun tulin tajuihini, pyöri kaikki ympärilläni hirvittävää vauhtia. Minä koetin nousta ylös, mutta en voinut, vaan vaivuin takaisin lattialle, mihin jäin makaamaan. Koetin rukoilla, mutta tunsin itseni niin väsyneeksi, että tuskin jaksoin.

Read on... · Kommentoi

Vanhurskaus

Julkaistu 6 01 2020 - 23:22 by Keijo

Hyvin paljon sekoitetaan Uutta ja vanhaa testamenttia.
Vaikka uusi liitto joka kuuluu kaikille ihmisille, perustuu ennenkaikkea Jeesukseen Kristukseen.
Ei ihme että Apostoli Paavali voimakkaasti sanoi asiasta:

Gal 5:12 Kunpa aivan silpoisivat itsensä, nuo teidän kiihoittajanne!

Gal 1:8 Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.

Paavali sai lahjavanhurskaus tiedon suoraan Jumalalta, siksi hän saattoi tyrmätä vaikka enkelien sanat. Ja näin hän opetti meille:

Gal 2:16 mutta tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.

Room 3:23-24 Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa,

Efe 2:8 Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja

Vain muutama esimerkki, joita uusi testamentti tulvii, siksi on paljon tärkeämpää lukea Uutta testamenttia, että saa selkeän kuvan uudesta liitosta, jossa me olemme nyt, ja alleviivaan sanan nyt

Rom 5:8-9 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.
Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta.

Rom 5:1 Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta

Kielikuvat viittaavat Jeesuksen Kristuksen kärsimyksiin, kun Häntä ristillä, Golgatalla, rangaistiin meidän syntiemme tähden, niin ettei meitä enää rangaista jos uskomme Häneen.

Niinkuin eräs mies kysyi Apostoleilta, että mitä Hänen pitäisi tehdä että hän pelastuisi, niin Apostolit vastasivat hänelle näin: “Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut
Apostolien teot luku 16

Kommentoi

Jeesus Kristus on Jumala ilmestynyt lihassa

Julkaistu 22 10 2019 - 05:02 by Keijo

1Joh 5:20-21 Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, Hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.
Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia.

Ihmiset yrittävät omalla ymmärryksellään selittää Jumalaa, ja monen on vaikea käsittää että on vai yksi Jumala, kun Hän on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Vain uskon kautta me ymmärrämme tämän, siis että Jumalalle on kaikki mahdollista ja siksi Hän on kolminaisuus.

Kun huomasin kiinassa vaikuttavan harhaopin, kirjoitan tämän. Jeesus sanoi:

Matt 24:35 Taivas ja maa katoavat, mutta Minun sanani eivät koskaan katoa.

Siksi se mitä Hän sanoi, tulee olemaan muuttumattomana totuutena.
Tässä muutamia sanoja Johanneksen evankeliumista:

Joh 1:1-3 Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
Hän oli alussa Jumalan tykönä.
Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan, ja ilman Häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on.
Joh 1:14 Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme Hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja Hän oli täynnä armoa ja totuutta.

Joh 14:7-9 Jos te olisitte tunteneet Minut, niin te tuntisitte myös Minun Isäni; tästälähin te tunnette Hänet, ja te olette nähneet Hänet.
Filippus sanoi Hänelle: “Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme”.
Jeesus sanoi hänelle: “Niin kauan aikaa Minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne Minua, Filippus! Joka on nähnyt Minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: ‘Näytä meille Isä’?

Joh 14:19-20 Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää Minua näe, mutta te näette Minut; koska Minä elän, niin tekin saatte elää.
Sinä päivänä te ymmärrätte, että Minä olen Isässäni, ja että te olette Minussa ja Minä teissä.

Joh 17:6 Minä olen ilmoittanut Sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit Minulle maailmasta. He olivat Sinun, ja sinä annoit heidät Minulle, ja he ovat ottaneet Sinun sanastasi vaarin.
Joh 17:12 Kun Minä olin heidän kanssansa, varjelin Minä heidät Sinun nimessäsi, jonka Sinä olet Minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen.

Joh 17:11 Ja Minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja Minä tulen Sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka Sinä olet Minulle antanut, että he olisivat yhtä niinkuin Mekin.
Joh 17:12 Kun Minä olin heidän kanssansa, varjelin Minä heidät Sinun nimessäsi, jonka Sinä olet Minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen.

(Voit rukoilla Jumalaa Jeesuksen Kristuksen nimessä tai sitten voit rukoilla Jeesusta Kristusta, jolloin sinun ei tarvitse lisätä siihen että “Jeesuksen Kristuksen nimessä”)

Vaikka Raamatussa on paljon sanoja siitä että Jeesus on Jumala, niin otin vai muutaman esimerkin Johanneksen evankeliumista, mutta koska Juutalaiset uskovat vain vanhaan testamenttiin niin laitan yhden selvän jakeen myös sielä.
Ja se on Jouluna hyvin tuttu meillekin profeetta Jesajan kirjasta:

Jes 9:6 (9:5) Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja Hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas.

Kommentoi

Armo ja rauha lisääntyköön

Julkaistu 8 10 2019 - 16:47 by Keijo

1Kor. 1:3 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
2Kor. 1:2 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!
Gal. 1:3 Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta,

2Piet. 1:2 Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.

1Piet. 1:2 Isän Jumalan edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja Hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja rauha.

Joh 14:27 Rauhan minä jätän teille: Minun rauhani – sen Minä annan teille. En Minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö.

Kuinka paljon onkaan rauhasta sanoja, joita tässä vain muutamia, ja ajattelen että rauha on enemmän kuin ilo ja nauru, kun on ensinnäkin rauha sydämessä ja myös mielessä:
Room 5:1 Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta,

Room 5:8 Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.
Room 5:9 Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut Hänen veressään, pelastumme Hänen kauttansa vihasta.

Kol 1:20 ja että Hän, tehden rauhan Hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.

Rauha tulee Jeesuksen Kristuksen veren kautta, ja mielenrauha lisäntyy Jumalan Sanan kautta.
Fil 4:6 Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,
Fil 4:7 ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.

Mutta ennen kaikkea tahdon alleviivata sitä rauhaa jonka Jeesus Kristus meille ristinkuolemallaan toi.

Jes 53:4 Mutta totisesti, meidän sairautemme Hän kantoi, meidän kipumme Hän sälytti päällensä. Me pidimme Häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
Jes 53:5 mutta Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja Hänen haavainsa kautta me olemme paratut.

Kommentoi

Tehokas evankeliointitapa

Julkaistu 18 08 2019 - 11:34 by Keijo

parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille: ‘Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle
Luuk. 10:19 (1938)

parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille: ‘Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.’ (1992)

paratka Sairahita iotca henesse ouat ia sanocat heille/ Jumalan Waldakunda on lehes teite tullut. (1548)

heal the sick that are therein, and say unto them, The kingdom of God is come nigh unto you. (King James Version 1611)

Kommentoi

Jumala on

Julkaistu 13 08 2019 - 01:59 by Keijo

Jumala on rakkaus

Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa

Katso, minkä minä olen tullut näkemään, on hyvää ja kaunista syödä ja juoda ja nauttia hyvää kaiken vaivannäkönsä ohessa, jolla ihminen itseänsä vaivaa auringon alla lyhyinä elämänsä päivinä, jotka Jumala on hänelle antanut; sillä se on hänen osansa.

Kommentoi

Jeesus ei tule ennenkuin Antikristus ilmestyy

Julkaistu 30 04 2019 - 22:43 by Keijo

Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme Hänen tykönsä

niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla.

Sillä se päivä ei tule, ennenkuin

luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

(Kirkkoraamattu 1933/38: 2. Tess. 2:1-4)

Kommentoi

Älä hellitä

Julkaistu 24 04 2019 - 22:25 by Keijo

Ja Hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä väsyä. Hän sanoi: “Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi: ‘Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan’. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: ‘Vaikka en pelkää Jumalaa enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni’.” Niin Herra sanoi: “Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo! Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?”
(Luukkaan evankeliumi 18:1-8)

Myös toinen paikka todistaa samaa asiaa:

Minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sentähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sentähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin paljon, kuin hän tarvitsee. Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan.
(Luukkaan evankeliumi 11:8-10)

Mitä jos lopetan juuri ennen vastausta? Jeesus kertoi että varmasti meille vastataan.
Lainaan TL.Obornin sanoja: “Älä hellitä sinä saat sen jos et hellitä”

Kommentoi

Ansaitsematon armo

Julkaistu 17 04 2019 - 08:01 by Keijo

Sydän saa vahvistusta armosta, mutta lahjaksi saadun armon käsittäminen ja uskominen on joskus joillekin vaikeaa.
Kun meidän osuutemme siihen, on vain vastaanottaminen.

-kehoitamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.
2Kor 6:1

-Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Room 6:23

Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta,
mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo Häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi;
niinkuin myös Daavid ylistää autuaaksi sitä ihmistä, jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman tekoja:
Autuaat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt! Autuas se mies, jolle Herra ei lue syntiä! Room 4:4-8

Kommentoi

Me tiedämme Jumalan kuulevan meitä

Julkaistu 11 04 2019 - 15:01 by Keijo

1Joh 5:15 Ja jos me tiedämme Hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme Häneltä anoneet.

Jos tunnemme ja uskomme Jeesuksen ristinkuoleman merkityksen, niin tiedämme.

Hebr 10:19 Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,

Kommentoi

Päivän Sana

Ja Hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat Hän paransi;

Kategoriat

Ulkoiset linkit

RSS Feeds

Etsi tästä sivustosta