Jeesuksen sanoma

Julkaistu 12 10 2018 - 02:38 by Keijo

Sillä en minä itsestäni ole puhunut, vaan Isä, joka on minut lähettänyt, on itse antanut minulle käskyn, mitä minun pitää sanoman ja mitä puhuman. Ja minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Sentähden, minkä minä puhun, sen minä puhun niin, kuin Isä on minulle sanonut.”
Johannes 12:49‭-‬50

Kommentoi

Ilmestyksen kautta saatu kirja parantumisesta.

Julkaistu 9 10 2018 - 23:25 by Keijo

Osmo Haavisto kertoi 8.10.2018 kotonamme, kuinka hän oli saanut ensimmäisen kirjan kirjoittaa, nimittäin kun Osmo alkoi kirjoittamaa, niin Jeesus ilmestyi näkyvänä hänen huoneeseensa joka päivä, 15 päivän ajan, ja vei Osmon Genesaterin järven pohjoispuolelle Galileaan ja Osmo sai nähdä kuinka Jeesus toimi ja paransi sairaat.
Tallensin 7 minuutin videon , ja lisään kirjan sivuja tähän sitä mukaan kun saan tehtyä.

Read on... · Kommentoi

Uuden testamentin antaminen

Julkaistu 12 09 2018 - 15:12 by Keijo

Jotkut ottavat laista käskyjä jotta ihmiset antaisivat, vaikka olemme uudessa liitossa, jossa kyllä on monia antamiseen kehoittavia sanoja, mutta ne eivät tunnu joillekkin riittävän, kun puuttuu uskoa että Sana ja Pyhä Henki vaikuttavat antamiseen.

Jeesuksen sanoja aiheesta:

Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, että almusi olisi salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.
(Matt 6:3-4)

Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin.”
(Luuk 6:38)

Myykää, mitä teillä on, ja antakaa almuja; hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei varas ulotu ja missä koi ei turmele. Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne.
(Luuk 12:33-34)

Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ‘Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä, ja te ette antaneet minulle syödä; minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda; minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne; minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua; sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa.’ Silloin hekin vastaavat sanoen: ‘Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet?’ Silloin hän vastaa heille ja sanoo: ‘Totisesti minä sanon teille: kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle‘. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.”
(Matt 25:41-46)

Apostolien sanoja aiheesta:

Sillä “jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: “Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!”
(Room 10:13-15)

Mitä tulee keräykseen pyhiä varten, niin tehkää tekin samalla tavoin, kuin minä olen määrännyt Galatian seurakunnille. Kunkin viikon ensimmäisenä päivänä pankoon jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan, ettei keräyksiä tehtäisi vasta minun tultuani. Mutta kun olen saapunut teidän tykönne, lähetän minä ne henkilöt, jotka siihen sopiviksi katsotte, kirjeet mukanaan, viemään teidän rakkaudenlahjanne Jerusalemiin;
(1Kor 16:1-3)

Pyhien avustamisesta minun tosin on tarpeetonta kirjoittaa teille;
(2Kor 9:1)

Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; niinkuin kirjoitettu on: “Hän sirottelee, Hän antaa köyhille, Hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti”. Ja Hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät, niin että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. Sillä tämä avustamispalvelus ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta, kun he, tästä teidän palveluksestanne huomattuaan, kuinka taattu teidän mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin ja näin vilpittömästi olette ruvenneet yhteyteen heidän kanssaan ja kaikkien kanssa. Ja hekin rukoilevat teidän edestänne ja ikävöivät teitä sen ylen runsaan Jumalan armon tähden, joka on teidän osaksenne tullut. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan!
(2Kor 9:6-15)

(Siis jotkut pyhät voivat olla puutteessa)

Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.
(1Tim 6:3-5)

Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme, kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat, kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän. Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä,
(1Tim 6:17-20)

(siis jos Jumalisuutta käytetään rikastumiseen, niin se on paha, mutta jos työllä ja yrityksillä ynm. rikastutaan, niin on paremmat mahdollisuudet myös lähettää ja tehdä hyvää, kooten aarteita taivaaseen)

Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla ja joku teistä sanoo heille: “Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne”, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on?
(Jaak 2:15-16)

Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät; teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niinkuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä.
(Jaak 5:1-3)

(rikkaus ei ole paha, vaan sen käyttämättömyys köyhien ja kadotettujen hyväksi)

Kommentoi

Aviopuolison vaikutus

Julkaistu 4 09 2018 - 12:28 by Keijo

Raamatussa on varoittavia esimerkkejä siitä kuinka puoliso voi vaikuttaa.
(toivottavasti ei naiset loukkaannu esimerkkien vuoksi, sillä sama koskee myös miehiä)

Ja Aadamille hän sanoi: “Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: ‘Älä syö siitä’, niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi;
(1Mo 3:17)

Ja kun Salomo vanheni, taivuttivat hänen vaimonsa hänen sydämensä seuraamaan muita jumalia, niin ettei hän antautunut ehyin sydämin Herralle, Jumalallensa, niinkuin hänen isänsä Daavidin sydän oli ollut. (1Ku 11:4)

Totisesti ei ole ollut ketään, joka olisi niin myynyt itsensä tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, kuin Ahab, kun hänen vaimonsa Iisebel vietteli häntä. (1Kun 21:25)

Mutta hän (Jooram Aasan poika) vaelsi Israelin kuningasten tietä, niinkuin Ahabin suku oli tehnyt, sillä hänellä oli puolisona Ahabin tytär; ja niin hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. (2Ai 21:6)
Ahasja (Jooramin poika )oli kahdenkymmenen kahden vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa vuoden. Hänen äitinsä oli nimeltään Atalja, Omrin tytär. Hänkin vaelsi Ahabin suvun teitä, sillä hänen äitinsä oli häntä neuvomassa jumalattomuuteen. (2Ai 22:2-3)

Sanottakoon vielä että vallanhalussaan Ahasjan äiti Atalja myös tappoi kaikki poikansa pojat (yhtä lukuunottamatta, joka oli piiloitettu)

Kaikenkaikkiaan asennoitumisemme Jumalan Sanaan ratkaisee, oli sitten kuka hyvänsä joka meitä koittaa eksyttää tai vietellä. Siksi laitan vielä Mooseksen laista tämän kohdan, jota me emme noudata, muutoin kuin tämän osan minkä tähän alle laitoin, sillä me elämme Uudessa liitossa jossa kaikki tuomiot ja rangaistukset kuuluvat Jumalalle ja esivallalle.

Jos sinun veljesi, sinun äitisi poika, tai sinun poikasi tai tyttäresi tai vaimo, joka on sylissäsi, tai ystäväsi, joka on sinulle kuin oma sielusi, salaa houkuttelisi sinua ja sanoisi: ‘Käykäämme palvelemaan muita jumalia’, joita et sinä tunne eivätkä sinun isäsi tunteneet – niiden kansojen jumalia, jotka asuvat teidän ympärillänne, lähellä sinua tai kaukana sinusta, maan äärestä toiseen – niin älä noudata hänen mieltään äläkä kuule häntä;.. (5Mo 13:6-11)

Kolikolla on myös toinen puoli, kuinka vaikutus hyvään toteutuu, mutta silloin tulisi pitkä kirjoitus, joten asia kerrallaan.

Kommentoi

Rukouksen "ehtoja"

Julkaistu 24 08 2018 - 13:28 by Keijo

Joka korvansa kääntää kuulemasta lakia, sen rukouskin on kauhistus. (Snl 28:9)

Rakkaani, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan, ja mitä ikinä anomme, sen me Häneltä saamme, koska pidämme Hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä on Hänelle otollista. (1Joh 3:21-22)

Jos te pysytte Minussa ja Minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. (Joh 15:7)

Vielä minä sanon teille: jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun Isältäni, joka on taivaissa.
(Mat 18:19)

ja mitä hyvänsä te anotte Minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa. Jos te anotte Minulta jotakin Minun nimessäni, niin minä sen teen.
(Joh 14:13-14)

Ja tämä on se uskallus, joka meillä on Häneen, että jos me jotakin anomme Hänen tahtonsa mukaan, niin Hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme Hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme Häneltä anoneet. (1Jo 5:14-15)

Totisesti Minä sanon teille: jos joku sanoisi tälle vuorelle: ‘Kohoa ja heittäydy mereen’, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne.”
(Mar 11:23-25)

Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa, (Jaak 1:6-7)

Teillä ei ole, sentähden ettette ano. Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne. (Jaak 4:2-3)

minä sanon teille: vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sentähden, että hän on hänen ystävänsä, nousee hän kuitenkin sentähden, että toinen ei hellitä, ja antaa hänelle niin paljon, kuin hän tarvitsee. Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. (Luk 11:8-10)

Kuitenkin ne Jotka tuntevat Jumalan ja Hänen Sanansa, kiinnittävä rukouksen “ehdoista” mielensä seuraaviin jakeisiin:

Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. (Heb 9:24)

Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään, (Heb 10:18-19)

Ristin valtava ihmeellinen salaisuus on Jeesuksen kärsimyksien merkitys ja hedelmä, jonka kautta tiedämme Hänen varmasti kuulevan meitä.

Kommentoi

Ja Jeesus itki

Julkaistu 22 07 2018 - 00:53 by Keijo

Kaksi kertaa kerrotaan Jeesuksen itkeneen.

1. Luukas 19:41-42
Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi: Jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu.

Jeesus näki mitä Jerusalemille tulee käymään ja Hän itki sentähden.

2. Johannes 11:33-35
Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kanssaan tulleiden juutalaisten itkevän, joutui Hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi; ja hän sanoi: Mihin te panitte hänet? He sanoivat hänelle: Herra, tule ja katso. Ja Jeesus itki.

Jeesus itki muiden surua, Hän sääli, vaikka tiesi kohta surun muuttuvan iloksi. Niin silti Hän itki.

Jeesus on ainoa joka todella tietää mitä me tunnemme. Hän sanoo: Minä ymmärrän.

Kommentoi

Raamattu ei voi raueta tyhjiin

Julkaistu 9 07 2018 - 15:11 by Keijo

Juutalaiset vastasivat hänelle: “Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi”. Jeesus vastasi heille: “Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: ‘Minä sanoin: te olette jumalia’? Jos Hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli – ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin , niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: ‘Sinä pilkkaat Jumalaa’, sentähden että minä sanoin: ‘Minä olen Jumalan Poika’? (Joh 10:33-36)

If he called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken; (Joh 10:35)

Jeesus rinnasti psalmit lakiin siis Jumalan antamaan Sanaan ja sanoi ettei se voi (koska se on Jumalan antamaa sanaa) raueta tyhjiin.

Vaikka kirjoitukset on jaettu eri nimikkeillä laki, profeetat, psalmit, sananlaskut, evankeliumit jne. niin yksi yhteinen tekijä on se että ne ovat Jumalan antamia, joten me sanomme että Jumalan Sanaa , ja kun Jumala ei valehtele eikä ole väärässä, niin me tiedämme ettei Raamattu voi raueta tyhjiin.

Jeesus vetosi tähän kirjoitukseen:
Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia; kuitenkin te kuolette, niinkuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa.
(Psa 82:6-7)

Joillakin on se käsitys että kaikki ovat Jumalan lapsia, mutta Jumalan lapsiksi tullaan uskomalla Jumalan sana ja vastaanottamalla sen, Jeesus Kristus on Jumalan Sana joka tuli lihaksi.

ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias”. (2Ko 6:18)

Mutta kaikille, jotka ottivat Hänet vastaan, Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat Hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
(Joh 1:12-13)

Älä ihmettele, että Minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.
(Joh 3:7)

Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt-
(1Jo 5:1)

Uudestisyntyminen ei ole välttämättä kokemus, vaan se on Jumalan vaikuttama usko meissä että Jeesus on Hän josta Mooses, Profeetat ja muut kirjoitukset ovat puhuneet.

Jeesus on Kristus, ja Kristus tarkoittaa Messias (voideltu, hepreaksi מָשִׁיחַ, mashiach) (kreik. Χριςτος), joka on Messias-nimen kreikankielinen käännös.

Siis se joka uskoo että Jeesus on Messias מָשִׁיחַ, mashiach on Jumalasta syntynyt.

Kommentoi

Ylellinen elämä on synti niitä vastaan joilla ei mitään ole.

Julkaistu 28 06 2018 - 19:55 by Keijo

Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastua tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla.
(1Tim 6:6-10)

Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme, kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat, kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän. Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä, (1Tim 6:17-20)

Rikastumisen halu ylellisen elämän tähden on huono asia.
Rikastumisen halu auttamisen ja kannattamisen takia on hyvä asia.

Uusi auto ei ole ylellistä elämää ellei se ole esim: Lamborghini Veneno Roadster, vm. 2014. 6,5-litrainen V12, 750 hevosvoimaa. 0-100 km/h: 2,9 sek. Hinta: 3 530 000 euroa

Kommentoi

PUKEUTUMINEN "PYHYYTEEN"

Julkaistu 25 06 2018 - 12:26 by Keijo

PUKEUTUMINENPYHYYTEEN” (tarkoittanee siveyttä) ulkonaisesti on helppoa, (sitä tekevät jumalattomatkin) mutta pukeutuminen pyhyyteen sisäisesti vaatii paljon enemmän ja on mahdollista kokonaisuudessa vain uudestisyntyneelle ihmiselle.

PUKEUTUKAA SIIS te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, SYDÄMELLISEEN ARMAHTAVAISUUTEEN, YSTÄVÄLLISYYTEEN, NÖYRYYTEEN, SÄVYISYYTEEN, PITKÄMIELISYYTEEN, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi PUKEUTUKAA RAKKAUTEEN, mikä on täydellisyyden side.
(Kol 3:12-14)

Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista, vaan se olkoon salassa oleva SYDÄMEN IHMINEN, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; TÄMÄ ON JUMALAN SILMISSÄ KALLIS.
(1Pi 3:3-4)

Samoin te, nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja PUKEUTUKAA KAIKKI KESKINÄISEEN NÖYRYYTEEN, sillä “Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille Hän antaa armon”.
(1Piet. 5:5)

Jos äärimmäinen pukeutuminen olisi pyhää niin silloinhan naisten pitäisi pukeutua niinkuin äärimuslimit, verkko vielä silmien edessä, sillä pelkkä silmien näkeminen saa jotkut viettelykseen.

Mutta niinkuin järjettömät, luonnostaan pyydystettäviksi ja häviämään syntyneet eläimet, niin joutuvat myös nämä, kun herjaavat sitä, mitä eivät tunne, häviämään omaan turmelukseensa, saaden vääryyden palkan; he pitävät nautintonaan elää päivänsä hekumassa; he ovat tahra- ja häpeäpilkkuja; he herkuttelevat petoksissaan, kemuillessaan teidän kanssanne; HEIDÄN SILMÄNSÄ OVAT TÄYNNÄ HAUREUTTA eivätkä saa kylläänsä synnistä; he viekoittelevat horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjaantunut sydän; he ovat kirouksen lapsia.
(2Pie 2:12-14)

Kauneus on Jumalan lahja:

Ja Leealla oli sameat silmät, mutta Raakelilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot.
(1Moo 29:17)

Kauneus on myös siunaus, mutta on ihmisiä joiden ajatukset on saataiset vaikka olisi kuinka pukeutunut, niin kuin apostoli heistä kirjoittaa:

Eikä ollut koko maassa niin kauniita naisia kuin Jobin tyttäret; ja heidän isänsä antoi heille perintöosan heidän veljiensä rinnalla.
(Job 42:15)

Miehen nimi oli Naabal, ja hänen vaimonsa nimi oli Abigail. Vaimo oli hyvin ymmärtäväinen ja vartaloltaan kaunis, mutta mies oli tyly ja menoissaan raaka; hän oli kaalebilainen.
(1Sa 25:3)

Kommentoi

Bride eksytys

Julkaistu 11 06 2018 - 15:46 by Keijo

Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.
1. Korinttilaiskirje 6:9‭-‬10 FB38

Ettekö tiedä, etteivät vääryydentekijät peri Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät haureelliset eivätkä epäjumalanpalvelijat, eivät avionrikkojat, irstailijat eivätkä homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa.
1. Korinttilaisille 6:9‭-‬10 FINRK

Ettekö te tiedä, ettei väärät pidä Jumalan valtakuntaa perimän? Älkäät eksykö; ei huorintekiäin, eikä epäjumalten palvelijain, eikä salavuoteisten, eikä pehmiäin, eikä miesten kanssa makaajain, Eikä varasten, eikä ahnetten, eikä juomarien, eikä pilkkaajain eikä raateliain pidä Jumalan valtakuntaa perimän.
1. Korinttilaiskirje 6:9‭-‬10 FI1776

Kommentoi

Päivän Sana

Ja astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa, ja Hänen kävi heitä sääliksi, ja Hän paransi heidän sairaansa.

Kategoriat

Ulkoiset linkit

RSS Feeds

Etsi tästä sivustosta