Sinut vapautuksesi hetki on lähellä

Julkaistu 19 03 2017 - 15:52 by Keijo

Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”
(Luukkaan evankeliumi 21:28)

Jeesuksen Kristuksen tulemus on aivan käsillä

Kaikki kärsimys, suru, kuolema, sairaus, ahdistus, pelko, jne. haihtuu
kun Jeesus tulee. Kaikki muuttuu valtavasti, aivan kohta.

Kommentoi

Suomen valtion Jumalaa pilkkaavat lait

Julkaistu 17 03 2017 - 12:30 by Keijo

Nyt kun on laadittu lakeja jotka pilkkaavat Korkeimman Jumalan Pyhää Sanaa, niin eipä ole isommatkaan valtakunnat voineet estää omaa rangaistustaan.

Joskus nopeasti ja joskus viiveellä, kun valtion syntivelka täyttyy (nyt kovaa vauhtia)

Sinä kuningas! Korkein Jumala antoi sinun isällesi Nebukadnessarille kuninkuuden, voiman, kunnian ja valtasuuruuden. Ja sen voiman tähden, jonka hän oli hänelle antanut, vapisivat kaikki kansat, kansakunnat ja kielet ja pelkäsivät hänen edessään. Hän tappoi, kenen hän tahtoi, hän jätti henkiin, kenen hän tahtoi, hän ylensi, kenen hän tahtoi, hän alensi, kenen hän tahtoi. Mutta kun hänen sydämensä paisui ja hänen henkensä kävi korskeaksi ja ylpeäksi, syöstiin hänet kuninkaalliselta valtaistuimeltansa, ja hänen kunniansa otettiin häneltä pois. Hänet ajettiin pois ihmisten seasta, ja hänen sydämensä tuli eläinten sydämen kaltaiseksi; hänen asuntonsa oli villiaasien parissa, ja hän joutui syömään ruohoa niinkuin raavaat; hänen ruumiinsa kastui taivaan kasteesta, kunnes hän tuli tuntemaan, että korkein Jumala hallitsee ihmisten valtakuntaa ja asettaa sen päämieheksi, kenen hän tahtoo. Mutta sinä, hänen poikansa Belsassar, et ole nöyryyttänyt sydäntäsi, vaikka tämän kaiken tiesit; vaan sinä olet korottanut itsesi taivaan Herraa vastaan: hänen huoneensa astiat on tuotu sinun eteesi, ja sinä ja sinun ylimyksesi, sinun puolisosi ja sivuvaimosi olette juoneet niistä viiniä, ja sinä olet ylistänyt hopeisia ja kultaisia, vaskisia, rautaisia, puisia ja kivisiä jumalia, jotka eivät näe, eivät kuule eivätkä mitään tiedä. Mutta sitä Jumalaa, jonka kädessä on sinun henkesi ja kaikki sinun tiesi, sinä et ole kunnioittanut. Sentähden on tämä käsi lähetetty hänen tyköänsä ja tämä kirjoitus kirjoitettu. Ja tämä on kirjoitus, joka on tuonne kirjoitettu: ‘Mene, mene, tekel, ufarsin’. Ja tämä on sen selitys: mene merkitsee: Jumala on laskenut sinun valtakuntasi luvun ja on tehnyt siitä lopun. Tekel: sinut on vaa’alla punnittu ja köykäiseksi havaittu. Peres: sinun valtakuntasi on pirstottu ja annettu meedialaisille ja persialaisille.” Silloin Belsassar antoi käskyn, että Daniel oli puettava purppuraan ja kultakäädyt pantava hänen kaulaansa ja julistettava, että hän oli oleva yksi valtakunnan kolmesta valtamiehestä. Samana yönä tapettiin Belsassar, kaldealaisten kuningas, ja Daarejaves, meedialainen, sai haltuunsa valtakunnan ollessaan noin kuudenkymmenen kahden vuoden ikäinen.
(Danielin kirja 5:18-31)

Kommentoi

Kolikon toinen puoli

Julkaistu 8 03 2017 - 15:50 by Keijo

“Ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin hän päänsä kallistaisi”. (Matteuksen evankeliumi 8:20)

Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi.
(Matteuksen evankeliumi 6:19-21)

Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä; mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin.
(1 Kirje Timoteukselle 6:3-8)

Rukoilkaa siis te näin: ..anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;
(Matteuksen evankeliumi 6:9-11)

Kommentoi

Varokaa varoittajia

Julkaistu 6 03 2017 - 15:06 by Keijo

On paljon kirjanoppineita joiden kautta Jeesus Kristus eivät tee ainoatakaan ihmettä, mutta jotka kuitenkin eksyttävät kansaa väittäen Jumalan ihmeitä ja niiden tekijöitä valheen eksytykseksi, vaikka tosiasiassa ovat itse eksyttäjiä, Pyhää Henkeä vastaan.
Mitä siis totuus eli Jumalan Sana sanoo tästä.

Johannes sanoi hänelle: “Opettaja, me näimme erään, joka ei seuraa meitä, sinun nimessäsi ajavan ulos riivaajia; ja me kielsimme häntä, koska hän ei seurannut meitä”. Mutta Jeesus sanoi: “Älkää häntä kieltäkö; sillä ei kukaan, joka tekee voimallisen teon minun nimeeni, voi kohta sen jälkeen puhua minusta pahaa. Sillä joka ei ole meitä vastaan, se on meidän puolellamme.
(Markuksen evankeliumi 9:38-40)

Ja nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat: minun nimessäni he ajavat ulos riivaajia, puhuvat uusilla kielillä,
(Markuksen evankeliumi 16:17)

Etkö usko, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat Hänen.
Uskokaa minua, että minä olen Isässä, ja että Isä on minussa; mutta jos ette, niin uskokaa itse tekojen tähden.
(Johanneksen evankeliumi 14:10-11)

sillä minä en rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teolla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Pyhän Hengen voimalla, niin että minä Jerusalemista ja sen ympäristöstä alkaen Illyrikoniin saakka olen suorittanut Kristuksen evankeliumin julistamisen,
(Kirje roomalaisille 15:18-19)

Sinä päivänä te ymmärrätte, että Minä olen Isässäni, ja että te olette Minussa ja Minä teissä.
(Johanneksen evankeliumi 14:20)

Samasta aiheesta on myös tuolla:

Suuri eksytys
Valtava eksytys Suomessa
Eksytyksen valepuku
Vaarallista eksytystä Suomessa

Kommentoi

Loretta Blasingame

Julkaistu 27 02 2017 - 10:16 by Keijo

Linkki: Lorettan kertomus yliluonnollista ohjelmassa

Loretta Blasingame Ministries, Inc. With God All Things Are Possible!

Kommentoi

Todellinen mielenrauha

Julkaistu 20 02 2017 - 12:01 by Keijo

Mikään lääke ei voi tuoda todellista rauhaa, vaikka ne kyllä voivat auttaa.
Mutta todellinen mielen-ja ennenkaikkea sydämen rauha tulee ainoastaan Jumalalta:

Rauhan minä jätän teille: Minun rauhani – sen Minä annan teille. En Minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä peljätkö. (Johanneksen evankeliumi 14:27)

kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,

Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan.

Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,

ja Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa.

Sillä Hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu Hänen kauttansa ja Häneen,

ja Hän on ennen kaikkia, ja Hänessä pysyy kaikki voimassa.

Ja Hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; Hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että Hän olisi kaikessa ensimmäinen.

Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys Hänessä asuisi

ja että Hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, Hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, Hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. (Kirje kolossalaisille 1:12-20)

Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, (Kirje roomalaisille 5:1)

Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! (1 Kirje korinttilaisille 1:3)

Kommentoi

Mitä tapahtui tänään 17.2.2017

Julkaistu 17 02 2017 - 12:29 by Keijo

“Ensimmäinen on Juha Saaren 17.3.2016 näkemä näky, kun hän näki näyssä päivämäärän 17.2.2017. ) Lainaus Pihon profetiat 5 sivulta.

Näyt ovat yleensä selkeitä , mutta tulkinnat tai selitykset voivat heittää sillä ihminen on vaikutteille altis ja siksi se on vajavaista.
Varmaa kuitenkin on että tänä päivänä Valtio nimeltä suomi tuli lähemmäksi tuomiota ja rangaistusta , hylkäämällä lainsäädännöllään Jumalan käskyt ja tekemällä laittoman lailliseksi “tasaarvoisella“parisuhdelailla. Norjan valtion johtoa olen ihmetellyt kun he paapoo yhtä murhaajaa joka olisi jo ansainnut 70 kertaa kuolemantuomion, häpeä norja. Nyt voin sanoa myös häpeä suomi, onko näissä valtioissa suurimmalla osalla miehillä hame päällä. Kuningas Daavid sanoi pojalleen salomonille “Ole luja OLE MIES” mutta sekin neuvo meni toisesta korvasta ulos, sillä salomo teki muukalaisten vaimojen mieliksi ja tuotti kirouksen itselleen ja kansalle.

Tänään meidänkin Valtion vaaka painui alaspäin, ja mitta täyttyi yhä enemmän.

“… amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysi.” (1 Mooseksen kirja 15:16)

vaan sinä (suomen hallitus) olet korottanut itsesi taivaan Herraa vastaan – sitä Jumalaa, jonka kädessä on sinun henkesi ja kaikki sinun tiesi, sinä et ole kunnioittanut. (Danielin kirja 5:23)

Sentähden on tämä käsi lähetetty Hänen tyköänsä ja tämä kirjoitus kirjoitettu. – Jumala on laskenut sinun valtakuntasi luvun ja on tehnyt siitä lopun. Tekel: sinut on vaa’alla punnittu ja köykäiseksi havaittu. Peres: sinun valtakuntasi on pirstottu ja annettu ???” (Danielin kirja 5:24-28)

Kommentoi [1]

YDINSOTA TULOSSA IRANIIN 

Julkaistu 13 02 2017 - 07:16 by Keijo

8.2.2017: PROFETIA HÄLYTYS! MERKITTÄVÄ YDINSOTA TULOSSA IRANIIN 

Tämä ja muutkin profetiat löytyvät sivupalkista oikealla, Ulkoisissa linkeissä (klikkaa) Profetioita Dr. Owuor (jota pyrin päivittämään)

Kommentoi [2]

Heräsin eilen "maanjäristykseen"

Julkaistu 11 02 2017 - 01:56 by Keijo

Olin etelä-savossa mökillä hiljentymässä ja rukoilemassa, kun perjantai aamuna heräsin ikäänkuin maanjäristykseen, vaikka ei mitään sellaista ollutkaan, joten hyppäsin ylös ja ajattelin olipas Herralla outo tapa herättää, vai olikohan ehkä sillä jotain muuta merkitystä. Sitä en tiedä, mutta erikoinen kokemus se oli.

Kommentoi

"Kolmen päivän kuluttua"

Julkaistu 27 01 2017 - 23:55 by Keijo

Siunatut Pyhät.
Unessani Herra puhui äänellä ja sanoi suureen ääneen: “Kolmen päivän kuluttua”, ja sitten heräsin. Vielä en tiedä, mitä tulee tapahtumaan kolmen päivän kuluttua.
(Profeetta Dr. Owuor / 27.1.2017) Video

Kommentoi [3]

Päivän Sana

Herra, minun Jumalani, sinua minä huusin, ja Sinä paransit minut.

Kategoriat

Ulkoiset linkit

RSS Feeds

Etsi tästä sivustosta