Kuuden päivän sota

Julkaistu 7 06 2016 - 22:55 by Keijo

Jaa |

Riemuvuotena (joka oli 15.9.1966-5.10.1967) 5.6 – 10.6 1967 oli kuuden päivän sota ja kun siitä mennään eteenpäin 49 vuotta tulemme tähän vuoteen 2016 jolloin alkaa jälleen riemuvuosi 3.10.2016-21.9.2017 joten tänä vuonna alkaa “huippuajat”. Jotain valtavaa tulee tapahtumaan riemuvuonna 5777

Kopioin 5 vuotta vanhan kirjoituksen tähän:

“Vuonna 1217 juutalainen Rabbi Judah Ben Samuel profetoi että Turkin ottomaanit tulisivat hallitsemaan Jerusalemin Pyhää kaupunkia kahdeksan riemuvuoden ajan. Riemuvuosi on 50 vuoden jakso (3 Moos 25:8-13). Kahdeksan riemuvuotta on siis 400 vuotta. Ja kuinka kävikään, 300 vuotta myöhemmin, vuonna 1517 Turkin ottomaanit valtasivat Jerusalemin kaupungin ja hallitsivat sitä seuraavat 400 vuotta. Liittoutuneet joukot ajoivat heidät lopulta
vuonna 1917 ulos kaupungista ja Pyhältä maalta. Rabbi Judah Ben Samuelin profetia 400 vuodesta toteutui täsmälleen ja vuodelleen.
Sama Rabbi oli myös profetoinut että yhdeksännen riemuvuoden aikana Jerusalem olisi “ei kenenkään maata.” Tämä toteutui täsmälleen vuosina 1917-1967 johtuen siitä tosiasiasta että Kansainliitto asetti Pyhän maan Brittiläisen Mandaatin alaiseksi, eikä se “kuulunut” millekään valtiolle. Vielä Israelin Itsenäisyyssodan jälkeen vuosina 1948-1949 Jerusalem oli edelleen jaettu maakaistalla, mikä meni suoraan kaupungin sydämen läpi Jordanin hallitessa kaupungin itäosaa ja Israelin läntistä. Tuon maakaistan katsottiin olevan ja sitä kutsuttiin nimellä “ei kenenkään maa” sekä israelilaisten että jordanilaisten taholta. Jokainen tuolle kaistalle astuva ammuttiin…Vasta kuuden päivän sodassa vuonna 1967 Israelin armeija valloitti Pyhän maan, koko Länsirannan ja koko Jerusalemin kaupunki siirtyi takaisin Israelin omistukseen. Täten jälleen kerran tämän Rabbin 750 vuotta aikaisemmin antama profetia toteutui kirjaimelleen [yhdeksännen riemuvuoden aikana (1917-1967) Jerusalem “ei ollut kenenkään maata.”
Eikä siinä vielä kaikki. Sama Rabbi profetoi myös että kymmenennen riemuvuoden aikana Jerusalem olisi juutalaisten hallinnassa ja Messiaaniset “lopunajat” alkaisivat. Kymmenes riemuvuosi alkoi vuonna 1967 ja päättyy vuonna 2017.”

Rabbi Judah ben Samuel’s Jubilee Prophecy gives the Year of the Messiah

Kommentoi [1]

2016 Näyt Suomen rajoista ynm.

Julkaistu 25 05 2016 - 18:58 by Keijo

Jaa |

John Fenn oli nähnyt seuraavat näyt koskien Suomea ja muitakin:

“Rukoillessani Suomen puolesta huolestuneena siitä viimeaikaisesta provokatiivisesta ja aggressiivisesta asenteesta, jonka Venäjän on omaksunut lännen suhteen, kysyin Isältä Suomesta.

Näin välittömästi näyn, jonka olin nähnyt muutama vuosi sitten ja jossa enkeleitä seisoo rinta rinnan käsivarret ristissä rintansa päällä seisoen Suomen itärajalla katsoen Venäjää kohti. He olivat kirjaimellisesti rinta rinnan olkapäät koskettaen toisiaan ilman mitään rakoja.

Näyssä perspektiivini vaihtui siihen, että olin kuin ilmassa katsomassa alaspäin rajaa pitkin ja sitten yhtäkkiä minua vedettiin taaksepäin niin, että näin laajemmin koko Suomen. Huomasin, että läntinen ja eteläinen raja oli avoinna.

Reagoin välittömästi: “Isä, näytät minulle, että maan läntiset ja eteläiset osat jäävät avoimiksi, mikä tulee olemaan niiden puolustus?”

Sitten Hän alkoi selittää: “Olet oikeassa, mutta niiden puolustus ei ole se minkä luulet. Sillä juuri länteen ja etelään Minä tulen liikkumaan Henkeni kautta Suomesta toisiin Pohjoismaihin ja toisiin Euroopan maihin mukanani ilmestys minun rakkaudestani, Isän rakkaudesta heitä kohtaan. Minun rakkauteni ilmestyksessä tulee olemaan kolme päätekijää, joista yksi on koteihin perustuvat seurakunnat.”

Välittömästi näin näyn, joka oli samankaltainen kuin se, minkä olen kuullut muiden kuvailevan, vaikka uskon tämän olleen yksityiskohtaisempi, ja siinä oli tuhansia pieniä tulia palamassa kodeissa kautta koko maan, mikä edustaa Hänen valoaan ja elämäänsä noissa kotikokouksissa.

Hän jatkoi sanomalla, että kansallisella luterilaisella kirkolla tulee olemaan ilmestys ja protestanteilla myös, mikä merkitsee niitä kolmea päätekijää, joista Hän puhui – lyhyesti sanoen Isää koskeva kansallinen liikehdintä on nousemassa Suomessa ja se tulee virtaamaan muihin maihin.

Joten olen suuresti rohkaistunut ja jatkan Suomen puolesta rukoilemista”

( Kopioitu CWOWI, Kotiseurakunnat Finland emailista 25.5.2016 )

Kommentoi

Suuria asioita tulee tapahtumaan

Julkaistu 21 05 2016 - 22:58 by Keijo

Jaa |

Herra tulee tekemään luomisihmeitä; luoden osia, uusia ruumiinosia ihmisille, uusia. Herra tulee tekemään suuria asioita Nakurussa, joita ei ole koskaan ennen tapahtunut…

Lue täältä tarkemmin

Sydämellisesti tervetuloa kanssamme Mega Herätys- ja Parantumiskokoukseen sekä Pastorikonferenssiin Keniaan Nakuruun! Matkustusaika on 25.-31.8. 2016

Kommentoi [1]

Kasvain katosi, reuma lähti, korva..parani

Julkaistu 12 05 2016 - 17:56 by Keijo

Jaa |

Juho Vartiainen kertoo Nivalan helluntaiseurakunnassa monista parantumisistaan, joita Jumala on hänelle tehnyt, hyvin vaikuttava kertomus.
Kuuntele ja katsele video alkaen kohdasta 22,00- 27,10 siis viiden minuutin puheosuus, hiirellä voit liikkua kyseiseen kohtaan, vaikka kyllä koko videokin on hyvä.

Kommentoi

Koston Jumala

Julkaistu 7 05 2016 - 07:51 by Keijo

Jaa |

Sinä koston Jumala, Herra, sinä koston Jumala, ilmesty kirkkaudessa. Ps.94;1

Kiivas Jumala ja kostaja on Herra. Herra on kostaja ja vihastuvainen. Herra kostaa vihollisilleen ja pitää vihaa vihamiehillensä. Nah.1:2

Jumala on vanhurskas tuomari ja Jumala, joka vihastuu joka päivä. Ps.7:12

Jumalaton sanoo ylvästellen: “Ei hän kosta.” “Ei Jumalaa ole” – siinä kaikki hänen ajatuksensa. Ps.10:4

Tässä muutama koston sana vanhasta testamentista joita kyllä siellä on yli sata.
Jumala on muuttumaton, Hän on aina sama ja uudesta testamentista löydämme myös nämä:

17. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä.
18. Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.
19. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: “Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra.” Room 12

6. koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat,
7. ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa
8. tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. 2 Tes.1

10. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: “Kuinka kauaksi Sinä, Pyhä ja Totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?” Ilm 6

10. Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu; jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko.
Ilm 13

9. Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: “Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä,
10. niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä.
11. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.
12. Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon. Ilm.13

Jumala on selvästi tuonut Sanan kautta tiedon että Hän kostaa, Uusi testamentti ainoastaan siirtää pois koston ihmisten käsistä Jumalan käsiin, (ÄLKÄÄ ITSE KOSTAKO). Lukuunottamatta esivaltaa josta sanotaan:

1. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat.
2. Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion.
3. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen;
4. sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee.
5. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden.
6. Sentähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten Room.13

Vapaus kostosta/rangaistuksesta:

4.Mutta totisesti, meidän sairautemme Hän (Jeesus Kristus) kantoi, meidän kipumme Hän sälytti päällensä. Me pidimme Häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana,
5. mutta Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli Hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja Hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Jesaja 53

38. Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että Hänen (Jeesuksen Kristuksen) kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus
39. ja että jokainen, joka uskoo, tulee Hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla. Apt 13

Jos ihminen tulee uskoon Jeesukseen Kristukseen , niin Jumala antaa kaiken anteeksi paitsi Pyhän Hengen pilkkaa, eikä Jumala enää syntejä muista, vaikka ihmiset muistavat.

Kommentoi

Profetaallinen sana, liittyy Venäjään

Julkaistu 27 04 2016 - 15:53 by Keijo

Jaa |

Tietokone hajosi ettei päässyt blogiin, mutta nyt laitan osan sanomaa jonka sain yhden sisaren M.L kautta 20.4.2016 , koska siinä oli naapuristamme.

“On myös yksi hyvin suuri portti, joka on auki Venäjälle, Venäjä on tekemässä (kohta) jotain joka tuo paljon tuhoa yhdellä tavalla mutta toisella/toisaalta, Herran käsi on jopa sen yllä, sillä on ajan/aika viivästys, ajan viivästys, joka ihmisten pitää nähdä, kuinka varovaisia heidän täytyy olla suunsa kanssa, Sinä olet aina ymmärtänyt tämän, olla varovainen siinä mitä puhutaan, ja se on ollut hyvin tärkeää, ei ainoastaan sinun elämässäsi vaan myös perheesi elämässä”

Kommentoi [1]

MARIE LICCIARDO 2016

Julkaistu 11 04 2016 - 09:21 by Keijo

Jaa |

Nyt ei ole tietoa kokouksista, ellei tuonne ilmesty.
Täältä voi katsoa onko kokouksia

Kommentoi [3]

Minä iloitsin

Julkaistu 10 04 2016 - 08:57 by Keijo

Jaa |

Matkalaulu; Daavidin virsi. Minä iloitsin, kun minulle sanottiin: “Menkäämme Herran huoneeseen”.
(Psalmi 122:1)

Kommentoi

Israelin suurin kriisi ja vaaran aika

Julkaistu 30 03 2016 - 03:51 by Keijo

Jaa |

“Mike Evans:
Siitä on yli 30 vuotta, kun ensi kerran tapasin Benjamin Netanyahu’n. Tapaamispäivänämme voitelin hänet öljyllä ja profetoin, että hän tulisi kahdesti olemaan Israelin pääministeri ja että toinen kerta olisi Israelin suurimman kriisin aikaan.
Benjamin ei silloin ollut mukana politiikassa. Menin Menachen Begin’in, silloisen pääministerin, luokse ja pyysin häntä etsimään paikkaa Benjaminille hallinnossaan ja sen hän tekikin.
Tuona päivänä Benzion Netanyahu, Benjamin’in isä, käytti minusta heprean ääliötä tarkoittavaa sanaa tietämättä, että ymmärsin kieltä.
Hän ei tiennyt, että Jumala oli valmistamassa hänen poikaansa mieheksi johtamaan Israelin kansaa sen suurimman kriisin ja vaaran aikana.”
Mike Evans kotisivu

Herran tulemus on totisesti lähellä.
Amen Tule Herra Jeesus

“Mike Evans:
It was more than thirty years ago that I first met Benjamin Netanyahu. On the day we met, I anointed him with oil and prophesied that he would twice be Prime Minister of Israel, and that the second time would be during Israel’s greatest crisis.Benjamin wasn’t involved in politics at all then. I went to Menachem Begin (who was the Prime Minister) the next day and asked him to find a place for Benjamin in his government, and he did. That day Benzion Netanyahu, Benjamin’s father, called me “a moron” in Hebrew, not knowing that I understood the language. He didn’t know that God was working to prepare his son to be the man who would lead the nation of Israel in its moment of greatest crisis and danger.”

Kommentoi

Benny Hinnin profetia 2016

Julkaistu 27 03 2016 - 08:45 by Keijo

Jaa |

Benny Hinnin profetia vuodelle 2016

Tosi hieno sanoma, vaikka vuosista en mene takuuseen.

Kommentoi

Päivän Sana

Mutta synagoogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi sapattina

Kategoriat

Ulkoiset linkit

RSS Feeds

Etsi tästä sivustosta