Uusi rahajärjestelmä tulossa 2017 tai n.2020

Julkaistu 17 07 2015 - 10:52 by Keijo

Jaa |

Koska pakanain aikojen päättyminen ei näköjään tarkoita tuhatvuotisen valtakunnan alkua, vaan todennäköisesti armotalouskauden siirtymistä Israelin kansalle 2017 …Israelia on osaksi kohdannut paatumus – hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, (Rom 11:25)
niin silloin pääsemme uuden rahajärjestelmän alkamiseksi vuoteen 2017

tai jos lisäämme 3 1/2 vuotta , niin n. vuoteen 2020
Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. (Dan 7:25-26)
(Jolloin tuhatvuotinen valtakunta alkaisi n.2024 voi vuodella heittää)

Sen kullan paino, mikä yhtenä vuotena tuli Salomolle, oli kuusisataa kuusikymmentä kuusi talenttia kultaa 1 Kun 10:14.
Kullan paino, mikä yhtenä vuotena tuli Salomolle, oli kuusisataa kuusikymmentä kuusi talenttia kultaa 2 Aik.9:13.

Nämä kaksi todistajaa viittaa vuosisatoja myöhemmin tulleeseen
Johanneksen ilmestykseen:

15. Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. .
16. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,
17. ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.
18. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi. Ilm 13:15-18

Siis rahastahan tässä on vain kysymys , mutta se on minun mielipiteeni ja voin olla väärässäkin (varsinkin ajasta) , mutta ehkä kuitenkin jotain sinnepäin.

Kommentoi

Enää puuttuu vain vähän, nyt kaikki, OSALLISTUKAA.

Julkaistu 17 07 2015 - 10:30 by Keijo

Jaa |

Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta.

Kommentoi

Suomen häpeällinen laki

Julkaistu 15 07 2015 - 16:02 by Keijo

Jaa |

Suomi laillisti eläinseksin vuonna 1971

Jumalan on sanonut asian olevan iljettävyys:

Jokainen, joka sekaantuu eläimeen, rangaistakoon kuolemalla.
(2Mo 22:19)

Älä sekaannu mihinkään eläimeen, ettet siten itseäsi saastuttaisi. Älköönkä nainen tarjoutuko eläimelle pariutuaksensa sen kanssa; se on iljettävyys.
(3Mo 18:23)

Jos joku sekaantuu eläimeen, rangaistakoon hänet kuolemalla, ja se eläin tappakaa.
(3Mo 20:15)

Ja jos nainen ryhtyy eläimeen, mihin tahansa, pariutuaksensa sen kanssa, niin surmaa sekä nainen että eläin; heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset.
(3Mo 20:16)

Kirottu olkoon se, joka sekaantuu eläimeen. Ja kaikki kansa sanokoon: ‘Amen’.
(5Mo 27:21)

Ikävä ettei Suomen valtio huomioi Jumalan Sanaa tässä asiassa.
Kerran kaikki ihmiset maapallolla hävitettiin synnin tähden vedenpaisumuksessa, eikä Jumala ole muuttunut sillä Hän on aina sama, Hän vihaa syntiä ja tuomitsee synnin, Hän on Pyhä Jumala,

Minun sieluni ikävöitsee sinua yöllä, minun henkeni sisimmässäni etsii sinua varhain; sillä kun sinun tuomiosi kohtaavat maata, oppivat maanpiirin asukkaat vanhurskautta. Jos jumalaton saa armon, ei hän opi vanhurskautta; oikeuden maassa hän tekee vääryyttä eikä näe Herran korkeutta.
(Jes 26:9-10)

Kommentoi

Yksi tapa lukea Raamattua

Julkaistu 12 07 2015 - 08:50 by Keijo

Jaa |

Kun muuttaa me sanan minäksi tai laittaa siihen tilalle vaikka oman nimensä, niin se tuo läheisyyttä, joillekkin.

Esim. Jesaja 53:

Totisesti minun sairauteni Jeesus Kristus kantoi, minun kipuni Jeesus Kristus sälytti päällensä…
Jeesus Kristus on haavoitettu minun rikkomusten tähden, runneltu minun pahojen tekojen tähden.
Rangaistus oli Jeesuksen Kristuksen päällä että minulla rauha olisi ja Jeesuksen Kristuksen kautta minä olen parannettu.
Minä vaelsin eksyksissä niin kuin lammas, minä poikkesin omalle tielleni.
Mutta Herra heitti Jeesuksen Kristuksen päälle minun syntivelkani.

Kommentoi

"Parantakaa sairaat siellä"

Julkaistu 10 07 2015 - 11:09 by Keijo

Jaa |

Yksinkertainen käsky lukutaidottomille kalastajille, joilla ei ollut raamattukoulupohjaa eikä paljon muutakaan, vaan olivat olleet joitakin kuukausia tai päiviä Jeesuksen kanssa.

On surullista nähdä kuinka kaukana nykyisyys on kaukana siitä mitä Jumala todella haluaa ja parantumisia nähdään vai osalla eikä suinkaan kaikilla.

Ja mihin kaupunkiin te tulettekin, missä teidät otetaan vastaan, syökää, mitä eteenne pannaan, ja parantakaa sairaat siellä ja sanokaa heille: ‘Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle’
(Luk 10:8-9)

On paljon uskottavampaa sanoa ihmisille “Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle”
kun ensin parantaa heidät.
Opetuslapset jotka eivät olleet vielä edes saaneet Pyhän Hengen kastetta paransivat sairaat, yhtä lukuunottamatta ja siihenkin oli omat syynsä.

Ja minä toin hänet sinun opetuslastesi tykö, mutta he eivät voineet häntä parantaa.”
(Mat 17:16)

Jumalan tahto on yhtä kuin Hänen Sanansa, eivätkä mitkään epäonnistumiset tai kokemukset sitä muuta.
Jumala on hyvä, Hän on valtavan Hyvä, Hän on suunnattoman hyvä SINULLE.

Kommentoi

Tapahtuuko tempaus 20.9.2017 mennessä?

Julkaistu 1 07 2015 - 13:44 by Keijo

Jaa |

1st of Tishrei, 5777 Rosh Hashana 5777 Juutalaisen kalenterin vuoden 5777 ensimmäinen päivä on siis 2.10.2016 ja päättyy 20.9.2017

Joten pakanain ajat voisi päättyä 20.9.2017 siis tarkoittaen sitä pakanoiden täysiluku on sisälle tullut , että tempaus on tapahtunut, ja alkaa uusi aikakausi, sisältäen vihan maljojen vuodatuksen, joiden jälkeen tuhatvuotinen valtakunta.

Kommentoi

Tärkeä kansalaisaloite

Julkaistu 23 06 2015 - 13:43 by Keijo

Jaa |

Kristityillä on nyt mahdollisuus tuoda vanhurskautta maahan, siksi pyydän huomioimaan tämän tärkeän kansalaisaloitteen.

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1175 Osallistumalla vaikutat hyvään.

“Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta. Sukupuolineutraali avioliitto riistää adoptiolapselta mahdollisuuden korvaavaan kokemukseen eri sukupuolta olevista vanhemmista, isästä ja äidistä. Lapsen oikeus olla isän ja äidin hoidettavana ei voi toteutua samaa sukupuolta olevien avioliitossa. Samaa sukupuolta olevien parien oikeudet on huomioitu riittävällä tavalla parisuhdelaissa.”

Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä.
(Pro 14:34)

Kommentoi

Vajavainen

Julkaistu 13 06 2015 - 11:11 by Keijo

Jaa |

Elias oli ihminen, yhtä vajavainen kuin mekin, ja hän rukoili rukoilemalla, ettei sataisi; eikä satanut maan päällä kolmeen vuoteen ja kuuteen kuukauteen.
(Jas 5:17)

Hämmästyttävää kuinka suomessa ollaan leimaamassa eksytykseksi Jumalan palvelijoita, joilla voi olla vajavaisuuksia opissa tai asenteissa, mutta jotka kuitenkin palvelevat Herraa sen armon mukaan kun heille on annettu.

Olen ollut esim. Profeetta Dr.Owuorin, David Herzokin, Rodney Hovard Brownin, Paavo Järvisen, Pasi Turusen, Mika Yrjölän ja Leo Mellerin jne. kokouksissa.

Kaikki he ovat Pyhällä Hengellä täyttyneitä Herra palvelijoita, ja siunaan heitä jokaista, vaikka en olekaan jokaisen kanssa samaa mieltä kaikesta, mutta kunnioitan heitä sentähden , kun he palvelevat Herraani Jeesusta Kristusta.

Profeetta William Branham (jonka uskoa heijastavia puheita edelleenkin tykkään kuunnella) sanoi aikoinaan että jos ruuassa on jotain huonoa niin laita se syrjään ja pidä se mikä hyvä on.

Syö lihakeitosta lihat ja perunat ja siirrä luut syrjään, joskus kyllä kuulee saarnoja joita voisi sanoa enemminkin luusopaksi kuin lihasopaksi.

Tärkeintä on kuitenkin ettei lyö kanssapalvelijoita, tai jopa käy Pyhää Henkeä vastaan, nimittämällä Häntä pahaksi hengeksi ja ohjaten muitakin siihen.

Mikä Apollos sitten on? Ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi, palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. (1Co 3:5)

Ihmiset ovat Jumalan rakennus Jumalan temppeli ja jos joku tätä rakennusta turmelee saarnoillansa ja opetuksillaan, joutuu hän Jumalan edessä vastuuseen.

Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet; sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. (1Co 3:17)

…toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa.
(1Co 3:10)

Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion.
(Jas 3:1)

Kommentoi

Jumala siunaa

Julkaistu 29 05 2015 - 10:34 by Keijo

Jaa |
“Miehelle, jota kuningas tahtoo kunnioittaa, (Est 6:7)

God bless

Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan.
(Mat 6:32-33)

Kommentoi

Jumala ei anna anteeksi, ilman sovitusta

Julkaistu 28 05 2015 - 19:52 by Keijo

Jaa |

Jos joku pyytää anteeksi Jumalalta, niin ei hän saa anteeksi, niinkuin ei pankkiryöstäjä tai murhaajakaan saa anteeksi jos hän sitä oikeudessa tuomarilta pyytää.
Oikeus ei anna anteeksi vaan vaatii rikoksen sovittamista.
Näin myös Jumala voi antaa anteeksi vain rikokset ja synnit jotka on sovitettu.

Kukaan ei voi veljeänsä lunastaa eikä hänestä Jumalalle sovitusta maksaa. Sillä hänen sielunsa lunastus on ylen kallis ja jää iäti suorittamatta, että hän saisi elää iankaikkisesti eikä kuolemaa näkisi. (huom. myös toinen kuolema )
(Psa 49:7-9)

Mutta HYVÄ UUTINEN: Jeesus Kristus sovitti sinun syntisi ja Hänen nimensä kautta jokainen joka uskoo Häneen saa synnit anteeksi.

Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja Hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. (1Jo 2:1-2)

Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan.
(2Ko 5:18-19)

Siis sinun ei tarvitse (etkä voikkaan) syntejäsi sovittaa koska Jeesus Kristus sovitti ne jo, ainoastaan ota vastaan tämä sovitus ja pysy Jumalan armossa

Kommentoi [3]

Päivän Sana

Ja Hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat Hän paransi;

KategoriatKirjat

Ulkoiset linkit

RSS Feeds

Etsi tästä sivustosta