Suomi suhtautuu Israeliin kuten N-Liitto Suomeen v. 1939, lohkaistaanpa pala pois 23.3.2011

Osa Israelin maasta pitäisi luovuttaa arabeille arabien vaatimusten mukaisesti ottamatta huomioon Israelin laillisia oikeuksia. Sitäpaitsi kansainvälinen laki kieltää Palestiinan jakamisen

Lehtitietojen mukaan Stubb on sanonut:”Siirtokunnat pitää pysäyttää, Israelin täyttyy vetäytyä v.1967 rajoille ja hyväksyä kahden valtion ratkaisu.” Stubbin vaatimus pitää sisällään sen, että koko vanha Jerusalem ja kaikki juutalaisten pyhät paikat pitää luovuttaa arabeille varmistaen sen, etteivät juutalaiset koskaan enää pääsisi pyhille paikoilleen mm. itkumuurille. Tietääkö Suomi lainkaan mitä se on laittomasti vaatimassa Israelilta?

Miksi Suomi haluaa polkea maan alle kaikki Israelin lailliset oikeudet? Syy on selvä: Suomi elää vasallisuhteessa EU:hun. Mitä tahansa EU päättää niin Suomi tottelee, oli se sitten käyrät kurkut, makeat mutta liian pienet mansikat tai laittomuuksien (so.rikollisen toiminan) hyväksyminen Israelin tuhoamiseksi. En usko, että Suomen johto edes tietää, että siirtokunnat ovat laillisia ja rakentaminen niissä on laillista kansainvälisen lain mukaan. EU sanoo niitä laittomiksi, Suomi sanoo Yes. Obama sanoo jatkuvasti, että ne ovat laillisia, mutta hän ei pidä niistä, koska hän pitää enemmän muslimeista. EU ja siten Suomi haukkuu Obamaa, kun tämä ei suoraan julista siirtokuntia laittomiksi. Lopputulos on, että Suomi sotii Israelin Jumalaa vastaan laittomin keinoin, mikä on tuhoon tuomittu tie. 90-luvun alussa Suomen johto esti juutalaisten paluumuuton Israeliin Lappeenrannan kautta, tulos oli syvä lama Jumalan siunauksen poistuessa. En ole onnistunut löytämään yhtään tuomioistuinta joka olisi edes tulkinnut siirtokuntia laittomiksi päätöksistä puhumattakaan. EU harjoittaa puhdasta poliittista painostusta vaatimalla Israelia ehdottomaan antautumiseen kaikille arabien tämänhetkisille vaatimuksille uhkana eristää Israel, jos se ei antaudu arabien mielivaltaan vastoin muun maailman arabeja suosivaa politiikkaa. Nykyinen lakitulkinta on, että arabien vaatimukset = kansainvälinen laki. Arabien vaatimukset tulevat loppumaan vasta kun juutalaiset on saatu muuttamaan pois Israelista. Arafatin ajoista lähtien arabien politiikka on ollut valloittaa maa pala palalta kaikkien kertaheitoyritysten epäonnistuttua. Kutsuessaan juutalaisia palaamaan takaisin kotiin Jumala järjesti lait kuntoon.

Mitkä ovat Israelin rajat? Miten ne on määritelty? Usein puhutaan YK:n jakopäätöksestä 181, mikä oli ainoastaan suositus, jonka sekä Arabit että Israel ovat hylänneet. 181 on siis laillisesti täysin merkityksetön. Kansainvälisen lain mukaa Israelin oikeudet perustuvat San Remon sopimuksiin v. 1920 ja sitä seuraaviin YK:n edeltäjän Kansainliiton päätöksiin,jotka YK:n peruskirjan pykälä 80 vahvisti ja joiden perusteella alue Jordanjoesta länteen on juutalaisten kotimaa poliittisin oikeuksin huomioiden myös paikallisten ei-juutalaisten asukkaiden siviili- ja uskonnolliset oikeudet. Yhdessäkään arabien nykyisin julkistamassa kartassa, alkaen koulukirjoista, ei ole Israelia vaan koko Israel kuuluu Palestiinan arabivaltioon, todistus arabien ”rauhantahdosta”. Samoilla Kansainliiton päätöksillä perustettiin myös useita arabimaita ja mistään muusta ei ole erikoisempaa riitaa ollut, ainoastaan Israelista. Winston Churchill päätti 1921, että juutalaisille ei voi antaa koko Palestiinaa toisin kuin arabijohtajien kanssa oli aiemmin sovittu, ja jakoi Palestiinan siten että Arabit saivat itäpuolen Jordanjoesta eli 76 % koko alueesta. Israel on tehnyt rauhansopimuksen Jordanian kanssa, jossa maiden väliseksi rajaksi on määritelty Jordanjoki, mikä vastasi aikaisempia kansainvälisiä sopimuksia. Israelin puolelle jääneiden Jordanian kansalaisten asema piti määritellä heidän kanssaan myöhemmin. Perusteellinen kuvaus lakiasioista on Howard Griefin kirjassa The Legal Foundation and Borders of Israel under International Law (Mazo Publishers, Jerusalem) ja Jerusalemin osalta kanadalaisen lakimiehen Jacques Gauthierin tohtorinväitöskirjassa. Google löytää artikkeleita kummaltakin. Eräs Gauthierin johtopäätös on, että Kansainliitto on tehnyt sitovia päätöksiä, jotka on unohdettu.

Nykyinen poliittinen tilanne on kuvattu paremmin ja ytimekkäämmin Hesekielin kirjassa (luku 36)kuin yhdenkään nykykirjoittajan kuvaamana (1933 käännös). Israelin vuoret, kuulkaa Herran sana. Koska vihollinen on sanonut ”Kas niin” ja ”ikuiset kukkulat ovat tulleet meille perinnöksi”. Koska teitä on hävitetty ja poljettu joka taholta, että joutuisitte muiden kansain omaisuudeksi ja , ja koska olette joutuneet pahain kielten ja kansan panettelun alaisiksi...Totisesti kiivauteni tulessa minä puhun muita kansoja vastaan ja koko Edomia vastaan, jotka ovat kaikesta sydämestään iloiten ja sielu täynnä ylenkatsetta ottaneet omakseen minun maani karkottaakseen siitä ihmiset ja ryöstääkseen sen.

Lisäselvityksiä niille, jotka eivät tunne Israelin tilannetta ja jotka selventävät tätä tiiviistä tekstiä:

”Ikuiset kukkulat” - maastokartta paljastaa, että ne alkavat suunnilleen ns. 1967 rajasta ja ulottuvat Jordanjokeen eli ovat historiallisesti Israelin sydänmaita, Juudea ja Samaria, ja arabit ovat jo omineet nämä itselleen Suomenkin tukiessa heitä tässä tavoitteessa.

”hävitetty ja poljettu” – arabit ovat 20-luvulta alkaen mellakoineet ja tappaneet juutalaisia ja aloittaneet kuusi sotaa saadakseen koko Israelin eri arabimaiden haltuun.

”pahain kielten” – arabit ovat voimallisesti harjoittaneet maailmanlaajuista valehtelua ja panettelua (koraanin ohjeiden mukaan) saattaakseen Israelin huonoon valoon maailman silmissä yrittäessään todistaa, että kaikki mitä Israel tekee on laitonta. Wikipedia on eräs näistä taistelu- ja panettelukentistä.

”kansan panettelu” – EU ja Suomi rahoittavat Israelin vasemmistoliikkeitä, joiden päätehtävä näyttää olevan panetella Israelin laillisia oikeuksia ja yllyttää arabeja rähinöimään itsekin osallistuen niihin ja hankkien myös ulkomaisia osallistujia näihin arabien mellakointeihin. Kun Israel halusi saada näiden NGO liikkeiden rahoituksen avoimeksi EU älähti kovalla äänellä, ettei niin saa tehdä. Sama kuvio kun aikoinaan Suomessa äärivasemmiston saama tuki N-Liitosta.

”Edom” - tarkoittaa Eesaun jälkeläisiä, joiden perinteinen asuinalue oli ja on Jordania, Jordanian asukkaista näitä, jotka kutsuvat itseään nykyisin palestiinalaisiksi on 70%. Heitä on siellä enemmän kuin Abbasin hallitsemilla alueilla ja Obama kehtaa väittää, että palestiinalaisilla ei ole koskaan ollut omaa maata. Termi palestiinalainen samoin kuin PLO:n perustuslaki kehitettiin v.1964 Arafatin ja KGB:n yhteisvoimin poliittisia tarkoituksia varten ja he ovat onnistuneet propagandassaan niin että juutalaisten kotimaan ikuisia kukkuloita kutsutaan maailmalla palestiinalaisten maaksi ilman minkäänlaisia laillisia perusteita. Edom sana käännettynä suomeksi tarkoittaa punaista. Kaikkialla maailmassa poliittinen punainen on kaikkein voimakkaimmin hyökännyt Israelin kimppuun.

Palestiinalaisten lopullinen tarkoitus karkottaa juutalaiset ja ryöstää omaisuus (eräiden arvioiden mukaan kaasua ja öljyä on niin paljon, ettö se alkaa vastata Saudi-Arabiaa) on luettavissa PLO:n ja Hamasin perustuslaeista. PLO:”Palestiina, entinen Britannian mandaatti on jakamaton yhtenäinen yksikkö. Aseellinen taistelu on ainoa tapa vapauttaa Palestiina tähtäimenä eliminoida Siionismi Palestiinasta.”(=Abbasin ohjenuora). Hamas:”Palestiina on islamin waqf, islamille kuuluva maa. Siitä ei voi neuvotella. Ainoa ratkaisu on jihad.” Heidän iskulauseensa: ”Allah on tavoite, profeetta on esikuva, koraani on perustuslaki, jihad on polku, kuolema Allahin tähden on ylevin tavoite.” Tätä seuraten muslimit taistelevat ihmiskilpien suojasta ja ihmiskilvet ovat iloisia saadessaan mahdollisuuden kuolla Allahin puolesta ja päästä suoraan paratiisiin. Suosituimmat lastenlaulutkin ihannoivat marttyyriutta. Myöskin suuri osa Libanoniin sijoitetuista 40000 ohjuksesta on sijoitettu koulujen, sairaaloiden ja moskeijoiden läheisyyteen selvänä takoituksena varmistaa suurien marttyrimäärien syntyminen. YK oli sitoutunut valvomaan, että niitä ei Libanoniin tuoda, mutta ei ole tehnyt mitään estääkseen. Kukaan ei ole kiinnostunut näistä arabien taistelusuunnitelmista, jotka jatkuvat mahdollisen rauhanteon jälkeen. Elokuussa 2009 Abbas, Jordanian kansalainen, julisti, että ”taistelu ei lopu ennenkuin Siionistiyksikkö on eliminoitu ja koko Palestiina vapautettu”.Sen jälkeen hän on kieltätynyt neuvotteluista paitsi 15 tuntia, joista hän totesi, että neuvotteluja on turha jatkaa, koska Netanyahu ei hyväksy hänen kaikkia vaatimuksiaan. Samoin ei Hitlerin Taisteluni kirjastakaan ennen kuin sodan jälkeen havaittiin, että siellähän kaikki oli kerrottu. Myös arabien toiminta 1948 vahvistaa mainitun periaatteen. Liki miljoona juutalaista karkotettiin arabimaista ja koko heidän omaisuutensa piti jättää sinne. Oikeudenmukaisuuden mukaan arabien pitäisi hoitaa omat pakolaisensa, jotka he itse kutsuivat poistumaan Israelin alueelta voidakseen rauhassa tappaa kaikki juutalaiset. Mikään rauhansopimus palestiinalaisten kanssa ei voi näitä Arabiliigan tavoitteita muuttaa. Koraanin mukaan ei-muslimeille voi vapaasti valehdella ja pitääkin Muhammedin esimerkin mukaan islamin edistämiseksi.

Olisi korkea aika siirtää UNRWA:n kaikki toiminta normaalin UNHRC:n alle noudattamaan normaaleita pakolaisavustuksen kuvioita. Se voi tapahtua vain YK:n puitteissa. Lännen puolella ei näytä olevan enää mitään tavoitteita rauhan saamiseksi. Ainoa tavoite on palestiinalaisvaltion luominen eli paluu tilanteeseen ennen v1967, jolloin Israel oli ko. rajojen takana. Silloisessa tilanteessa PLO perustettiin v.1964 ainoana tehtävänään vapauttaa Palestiina eli eliminoida Israel. Jos YK perustaa Palestiinan valtion seurauksena haetaan vain uutta 6-päivän sodan toisintoa mutta pidempänä ja tuhoisampana. Ehkäpä maailma haluaakin tätä saadakseen syttymään kolmannen maailmansodan alkaen Lähi-Idästä Uuden Maailmanjärjestyksen synnyttämiseksi.

EU Suomen tukemana haluaa saattaa voimaan Arabien rauhansuunnitelman, jonka merkittävin tekijä on vaatimus miljoonien muslimien muuttamisesta Israeliin tehdäkseen Israelista muslimivaltion. Yli 60 v Länsi on hellinyt tätä arabien kuningasajatusta näistä ”pakolaisista”, joita ei ole päästetty elämään normaalia elämää vaan pidetään leireissä Lännen elätteinä. Israel ei tule koskaan hyväksymään muuttamistaan muslimivaltioksi ja Abbasilla ei ole minkäänlaisia valtuuksia luopua vaatimuksesta, mikä on Arabiliigan yhteinen päätös. Tulos on että rauhansopimusta ei voi syntyä neuvotteluissa Abbasin kanssa. Jos Abbas antaa tässä periksi hän tietää tulevansa tapetuksi. Ehkä Obama onkin suunnitellut neuvottelut siltä pohjalta, että tulosta ei voi syntyä jolloin hän itse voi sanella haluamansa laittoman lopputuloksen. Abbasin virkakausi loppui jo yli kaksi vuotta sitten eikä uusista vaaleista ole tietoa. Mitä valtuuksia hänellä voi olla? Hamas, joka yksin hallitsee Gazaa, on vahvistanut ettei se hyväksy mitään Abbasin tekemää sopimusta. Obama vaatii, että Abbas neuvottelee myös Hamasin puolesta, johon Abbas ei pysty. Olisi korkea aika alkaa neuvotella laillisten edustajien kanssa. Ennen jatkoneuvotteluja palestiinalaisten pitäisi järjestää vaalit ja Arabiliiga pitäisi ottaa mukaan neuvotteluun. Sen sijaan EU vaatii Israelilta vain myönnytyksiä, jotta Abbas suostuisi keskustelemaan ja uusi valtio perustetuksi syyskuussa. Rauhansopimus on kokonaan unohtunut EU:n tavoitteista.

Kirkkojen suhtautuminen Israeliin? Vatikaani järjesti äskettäin yhteisen synodin Jerusalemissa kristittyjen ja muslimien kesken. Kuvaavaa asenteille on, ettei yhtään juutalaista ollut kutsuttu. Paavin virallinen edustaja arkkipiispa Farhat julisti, että vihonviimeinen syy kaikkeen pahaan Lähi-Idässä on ”vieras elin”, joka on Israel. Saman kannan on ottanut Englannin Episkopaalinen kirkko. USA:lainen arkkipiispa Butros kirjoitti synodin loppuponnen väittäen, että juutalaisten luvattu maa on nollattu Kristuksen kautta. Korvausteologia hallitsee pääkirkkojen suhtautumista Israeliin. Sen mukaan kaikki Jumalan lupaukset ovat siirtyneet juutalaisilta kirkolle. Jostain syystä kaikki kiroukset ovat jääneet juutalaisille ja kirkkojen kannatus on palestiinalaisten ja arabien puolella. Seurattuani israelilaislehtiä USA:n kristittyjen kannatus Israelille on suurempi kuin kaikkien muiden maiden yhteensä. Kannatus Suomesta on hyvin vähäistä. Samaisen Hesekielin luvun mukaan. 24. Minä otan teidät pois pakanakansoista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät omaan maahanne. 28. Niin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isillenne . Isät olivat Abraham, Iisak ja Jakob. Lupaus ei siis koske Ismaelin lapsia eli arabeja eikä kristittyjä.


Suomalaiset ovat ainakin osittain osa Israelin kadonneita sukukuntia. Vahvin todistus tälle on Jeesuksen opetuslapsilleen antama lähetyskäsky
”Älkää menkö vierasheimoisten keskuuteen älkääkä mihinkään Samarian kaupunkiin. Sen sijaan menkää Israelin kansan eksyneiden lampaiden luo…” (Matt. 10.5-6) Tämä on eri asia kuin yleinen lähetyskäsky evankeliumin lopussa. Tämän seurauksena opetuslapset menivät eri puolille maailmaa sen mukaan kun Henki ohjasi Israelin lasten luo. Andreas tuli Suomeen yli 1000v ennen ruotsalaisten valloitusta. Siitä johtuvat itä-lainat kuten pappi.

Eräs näistä sukukunnista, joita pitäisi olla Suomessa, on Isaskar. Isaskarin merkitys ja taidot nähdään Daavidin sotajoukosta (1. Aikakirja 12:33). Isaskarilaisia, jotka ymmärsivät mitä tilanne kulloinkin vaati ja mikä oli hyväksi Israelille, tuli kaksisataa päällikköä, ja he toivat mukanaan kaikki heimoveljensä. Missä ovat ne 200 Isaskarin hengen mukaista suomalaista, jotka osaisivat ymmärtää asioita. Sveitsissä on myös Isaskarin sukua. Siellä 1800-luvulla 200 kokoontui ja tuloksena oli Punaisen Ristin perustaminen.

Suomi valitsee 200 edustajaa. En ole minkään puolueen jäsen, enkä suosittele mitään puoluetta erityisesti. Mutta valitessanne edustajaa häneltä tulisi vaatia, että Suomen suhtautuminen Israeliin perustuu laillisiin vaatimuksiin eikä mielivaltaan kuten N-liitto aikoinaan teki ja kuten EU tekee tänä päivänä. Suomi ei voi juurikaan vaikuttaa EU:n päätöksiin, mutta rikollisista päätöksistä voi irtisanoutua ja kertoa tuki Israelille. Israel, Jumalan silmäterä on tänään hyvin yksinäinen ja joka puolelta vaaditaan Israelin ehdotonta antautumista arabeille lopullista uutta holocaustia varten. Mikäli EU haluaa koko yhteisöltä yhtenäisiä päätöksiä niin perusvaatimuksen täytyy olla että ne ovat voimassa olevien lakien mukaisia ja kansainvälisissä asioissa kansainvälisiä lakeja noudattavia.

Yhteenveto: Israel on jo kymmeniä vuosia yrittänyt saada rauhaa aikaan ja on ollut valmis antamaan osan Israelin maasta arabeille ajatuksena, etteivät he halua hallita arabeja. Arabien toiminnan lähtökohta on ollut ja on, että koko Israel on miehitettyä aluetta. Viime vuoden uhoamisia oli, että Tel Aviv pitäisi vapauttaa juutalaisista. Palestiinan miehitys loppuu vasta kun yhtään juutalaista ei ole jäljellä Israelissa. Ainoa tapa päästä mihinkään järkevään lopputulokseen on neuvottelut Israelin kanssa. EU on jo tarkoituksella ”unohtanut” YK:n päätöslauselman 242, joka vaatii turvallisia ja puoluskelpoisia rajoja Israelille. Arabit tulee painostaa hyväksymään tämä periaate. Arabit ovat aloittaneet jo 6 sotaa Israelia vastaan ja siten Israel ei voi tästä tinkiä.

Seppo Paasikallio

Tekstini vapaasti käytettävissä ja jaettavissa. Tarvittaessa lähetän myös englanninkielisenä.

Jakelu

Presidentin Kanslia

Valtioneuvosto

Poliittiset Puolueet

Kirkot

Lehdistö

Israelin suurlähetystö

Israelin Ynetnews

Linkkejä niille, jotka haluavat tarkempaa tietoa

http://www.justicenow4israel.com/resources.html

Howard Griefin lyhyt artikkeli

http://www.think-israel.org/belman.israelownssamariajudea.html

Kanadalaisen lakimiehen Ted Belmanin yhteenveto laillisuudesta joulukuu 2009

http://docstalk.blogspot.com/2010/11/dr-jacques-gauthier-whose-jerusalem-is.html

Lyhyt Jacques Gauthierin artikkeli lokakuu 2009

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/9735

Maailman johtajat eivät piittaa laista, Eli E. Hertzin artikkeli lokakuu 2010

http://israelstreams.com/i.html?http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/Article.aspx?id=210246

Vatikaanin synodi

http://www.jpost.com/Features/FrontLines/Article.aspx?id=211676

Israelin öljy- ja kaasuarvioita

http://arirusila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/arkisto/1396/201103

Ari Rusilan blogi 12.3.11, jossa video Israelin puolustusongelmista osoittaen maaston muodot.

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4042807,00.html

Abbasin vihakasvatus artikkeli

http://palwatch.org/main.aspx?fi=466

Koko Israel on osa arabipalestiinaa, palestiinalaistenTV-opetusta

http://www.eufunding.org.uk/Textbooks/History.html

Englantilainen arvio palestiinalaisten EU:n tukemista koulukirjoista

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/142929

Kovan diplomaattisen paineen alla Netanyahu ilman sopimuksia luovuttanut osan Jerusalemia PA:lle

Artikkeli ja kansalaisten purkaukset teosta.

http://jewishworldreview.com/0311/palestinian_statehood.php3

”Rauhaa” tahtovien palestiinalaisten taistelusuunnitelma, ei missään

tapauksessa neuvotteluja Israelin kanssa, vaan kansainvälisen yhteisön tulee

täyttää kaikki heidän vaatimuksensa ilman neuvotteluja Israelin kanssa, koska

Israel ei niihin suostu.